รวมช่องทางการบริจาค เพื่อช่วยโรงบาลผ่านวิกฤตโควิด-19

ขณะนี้การแพร่ระบาดของ  โรคโควิด-19 ได้ทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน โรงพยาบาลหลายแห่งจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยและเพื่อให้จัดการกับโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด คือแพทย์ที่เตรียมการรักษาและเครื่องมือทางการแพทย์ก็เป็นอีกสิ่งที่จำเป็นต้องมีให้พอเพียงต่อการใช้งานในแต่ละโรงพยาบาล

หากท่านใดสนใจอยากจะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนตามโครงการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งการบริจาคทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องยาก แม้ท่านจะอยู่ที่บ้านก็สามารถบริจาคได้ โรงพยาบาลหลาย ๆ แห่งได้เปิดรับบริจาค ทั้งที่โรงพยาบาลและออนไลน์ มีโรงพยาบาลที่เปิดรับบริจาค ดังนี้

โรงพยาบาลศิริราช

สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด”

ช่องทางการบริจาค

 • ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ศิริราชสู้ภัยโควิด” ประเภทกระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 016-3-00049-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทรศัพท์ : 02-414-1414, 02-419-7658-60 ต่อ 101-104, 120

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19

ช่องทางการบริจาค

 • ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ)”
  เลขที่บัญชี 059-1-93894-0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทรศัพท์ : 065-826-0296, 02-256-4402

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สามารถบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย ในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ช่องทางการบริจาค

 • บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th
 • LINE @RamaFoundation
 • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 090-3-50015-5
 • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 879-2-00448-3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-3-05216-3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทรศัพท์ : 02-201-1111

 เว็บไซต์ : www.ramafoundation.or.th

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และแพทยสภา 

สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนโครงการ “นักรบเสื้อขาว COVID-19”

ช่องทางการบริจาค

 • บริจาคผ่านหมายเลขอัตโนมัติสามารถบริจาคได้ต่อครั้ง ต่อการกดโทรออก ให้กด *948*1919*จำนวนเงิน# แล้วโทรออก หากต้องการบริจาค 100 บาท ให้กด *948*1919*100# แล้วโทรออก

โรงพยาบาลราชวิถี

สามารถบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19

ช่องทางการบริจาค

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 051-2-16322-1
 • โอนผ่าน พร้อมเพย์ 0994000051484 โดยระบุว่า “สู้ CoVID-19” พร้อมส่งหลักฐานการโอนมาที่ Fax: 0-2354-7996

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทรศัพท์ : 02-3547-9979

โรงพยาบาลธรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สามารถบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หลังเปิดอาคารโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

ช่องทางการบริจาค

 • ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี “รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค)”
  เลขที่บัญชี 050-2-00002-9
 • ผ่านระบบ E-donation เพียงคลิก
  https://bit.ly/3dkCPLF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทรศัพท์ : 065-054-2565, 02-926-9432 

หากท่านใดที่บริจาคเงินแล้ว และท่านมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถไปบริจาคเลือดได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องจากโรควิด-19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคได้จำกัด จึงทำให้เลือดสำรองไม่เพียงพอ หากท่านมีสุขภาพที่ดี สามารถ“ร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย”

ข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับโควิด-19