เป็นที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย มีการติดเชื้อโรคโควิด-19  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลไทยได้มีมาตราการปิดสถานบริการเป็นเวลา 14 วัน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร โดยมีการปิดสถานประกอบการ 21 ประเภท เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ สวนสนุก สระว่ายน้ำ สนามชนไก่ ห้างสรรพสินค้า ยกเว้นส่วนซูเปอร์มาร์เก็ต สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ทางรัฐบาลอาจจะยืดเวลาปิดบริการเพิ่มไปอีก

แม้แต่ร้านอาหารบางร้านปิดให้นั่งในร้าน แต่ให้สั่งกลับบ้านหรือสั่งผ่านแอปได้ การทำวิธีนี้เป็นการช่วยลดการพบปะซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเสี่ยงการกระจายของเชื้อโรค ไม่ให้แพร่กระจายไปมากกว่านี้ แต่ถึงอย่างนั้นร้านอาหารสามารถปรับตัวสู้โควิด-19 ได้ โดยยังขายอาหารอยู่และร้านอาหารเองก็ไม่สูญเสียรายได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้แจก แบบเมนูอาหารร้านตามสั่ง ที่สามารถโหลดไปพริ้นท์ เคลือบ ใช้งานได้เลย

ดังนั้น วันนี้ M.I.W. Services จึงออกแบบเมนูอาหารตามสั่งมาแจก สำหรับไปใช้ฟรี ๆ กันได้เลย ทั้งนี้หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นยังสามารถนำงานออกแบบเมนูไปพิมพ์เมนูอาหาร ตั้งไว้ในร้านได้อีกด้วย