ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19  ซึ่ง ณ เวลานี้ จำนวนผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ก่อนหน้านี้การแพร่ระบาดจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ตอนนี้ได้มีการแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดแล้ว ดูเหมือนโรคนี้จะใกล้ตัวเข้ามาทุกที นอกจากนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มใช้มาตรการแก้ไขควบคู่ไปกับการป้องกันหลากหลายด้าน ไม่เว้นแม้แต่องค์กรหลายแห่งที่อนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน หรือ Work from home เพื่อพยายามลดการพบปะซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเสี่ยงการกระจายของเชื้อโรค

การ Work from Home แม้จะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่สบายและอิสระ แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองในการทำงานอย่างเคร่งครัด ถือเป็นความท้าทายที่พนักงานจะรักษาระดับการทำงานให้เทียบเท่ากับการทำงานที่ออฟฟิศ เราจึงอยากแนะนำ กฏเหล็กของการทำงานในแบบ Work from Home ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

กฏเหล็กของการทำงานในแบบ Work from Home

1. การทำงานตามเวลางานของออฟฟิศ 

การกำหนดเวลาทำงานที่เคยทำในออฟฟิศจะช่วยให้จัดการทุกอย่างได้ง่ายขึ้น ถ้าหากเราเริ่มงาน 09:30 น. – 17:00 น. เราก็ควรเริ่มทำงานและเลิกทำงานตามเวลาดังกล่าว ควรปฏิบัตอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

2. การกำหนดพื้นที่ทำงาน

การกำหนดพื้นที่ทำงาน จะเป็นการช่วยลดความขี้เกียจ ลดการรบกวนจากสิ่งรอบข้าง ทำให้มีสมาธิกับการทำงาน หากใครที่อยู่บ้านควรมีห้องไว้ทำงานโดยเฉพาะ ส่วนใครที่อยู่หอก็ให้หามุมใดมุมหนึ่งของห้องและใช้สิ่งของมากั้นให้แยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วน

3. การแต่งตัว

การแต่งตัวให้เหมือนไปทำงานหรือคล้ายออกไปทำงาน ถือเป็นการช่วยเพิ่มความพร้อม ความคุ้นชิน สำหรับการทำงานและลดความรู้สึกส่วนตัวเกินไปของการทำงานอยู่ที่บ้าน

4. การตัดสิ่งรบกวนรอบตัว

สำหรับคนที่อยู่บ้านกับครอบครัว เราควรบอกให้คนในบ้านทราบถึงเวลาทำงาน-เวลาเลิกงานและห้องทำงานของเรา ควรบอกให้คนในบ้านอย่าเข้ามาในช่วงทำงาน เพื่อทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย จะได้ไม่เกิดปัญหาภายในครอบครัว หากไม่มีการรบกวนใด ๆ จะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานอีกด้วย

5. การวางแผนการทำงาน

ก่อนที่จะเริ่มทำงาน การวางแผนให้เห็นภาพรวมว่าควรทำงานชิ้นไหนก่อนหรือหลัง จะช่วยให้เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จตามแผนได้ดีและมีประสิททธิภาพ

6. การหยุดพัก

การทำงานที่บ้าน เราควรจะมีเวลาในการหยุดพักบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักรับประทานอาหารให้ตรงตามมื้อและการหยุดพักสายตาจากหน้าจอคอม ลุกขึ้นยืน ยืดเส้นยืดสาย เพื่อลดความเครียด พักสมองและพักอุปกรณ์ในการทำงานด้วย

ถึงแม้การทำงานในแบบ Work from Home จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางองค์กรก็ตาม แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงทำให้บางองค์กรและพนักงานต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับสภาวะเช่นนี้ เรายังคงความรับผิดชอบในการทำงานให้ได้งานที่ดีและประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เหมือนทำในออฟฟิศ

รูปภาพ : freepik.com