How to buy.

การสั่งซื้อสามารถทำได้โดยการติดต่อผ่านทาง Line ID, E-mail และทางโทรศัพท์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมีขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์หรือพิมพ์งานดังนี้

 1. แจ้งประเภทงาน ลักษณะงานที่ต้องการ
 2. บอกขนาด Size พิมพ์กี่หน้า (1 หน้า หรือ หน้าหลัง)
 3. บอกจำนวนที่ต้องการ
 4. แจ้งระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน ความเร่งด่วน ซึ่งเราจะได้แนะนำว่าควรพิมพ์แบบไหนดี เช่น Digital Printing หรือ Offset Printing
 5. เตรียมรูปภาพ ตัวอย่างงาน ต่างๆ ที่พอเป็นข้อมูลเพื่อประเมินราคาได้

How to confirm order.

 1. ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อท่านได้รับใบเสนอราคางานพิมพ์และตรวจสอบรายละเอียดแล้ว (ทุกการสั่งซื้อต้องมีใบเสนอราคา หากพนักงานขายแจ้งราคาโดยไม่มีใบเสนอราคา ให้ทวงถามเพื่อขอใบเสนอราคา หากพบพนักงานขายแจ้งราคาโดยไม่มีใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ it@miwgroup.co.th)
 2. ชำระเงินมัดจำตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา (ชำระเงินเมื่อมีใบเสนอราคาเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนตัวประเภทบุคคล ก่อนโอนเงินตรวจสอบชื่อบัญชีให้ตรงชื่อบริษัททุกครั้ง และบริษัทไม่มีนโยบายรับชำระเป็นเงินสด)
 3. ท่านสามารถออกใบสั่งซื้อหรือเซ็นอนุมัติการสั่งซื้อในใบเสนอราคาแล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์
 4. ส่งต้นฉบับงานพิมพ์ ท่านสามารถส่งต้นฉบับไฟล์งาน Save เป็นสกุล .ai, .pdf, .psd โดยส่งทางอีเมล์ หรือช่องทางที่ท่านติดต่อ
 5. อนุมัติปรู๊ฟ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งปรู๊ฟในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้คอนเฟริมงานกับโรงพิมพ์ของเราเป็นการให้ดำเนินการผลิตงานพิมพ์ได้
 6. รอรับงานพิมพ์ เมื่อทางบริษัทของเราทำการพิมพ์งานของท่านจนแล้วเสร็จ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อนัดวันส่งมอบ

How to pay.

เงื่อนไขการชำระเงิน ทำอย่างไรให้มั่นใจว่าท่านชำระเงินถึงเรา

 1. สำหรับลูกค้าทั่วไป ท่านสามารถชำระเงินมัดจำ 50% หรือตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา จากยอดสั่งซื้อ ชำระเงินเมื่อมีใบเสนอราคาเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนตัวประเภทบุคคล ก่อนโอนเงินตรวจสอบชื่อบัญชีให้ตรงชื่อบริษัททุกครั้ง และบริษัทไม่มีนโยบายรับชำระเป็นเงินสด
 2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนลูกค้าโทรแจ้งและอีเมล์สำเนาสลิปพร้อมชื่องาน หรือเลขที่ใบเสนอราคามายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ และชำระเงินส่วนที่เหลือครบยอดในวันนัดส่งงาน

How to delivery.

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า
 • ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จัดส่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เรามีพนักงานพร้อมบริการจัดส่งงานจากบริษัทฯ ส่งงานถึงมือคุณ
 • ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จัดส่ง ต่างจังหวัด มีวิธีการจัดส่งดังนี้
  • ส่งทางรถขนส่ง (ท่านจะได้รับสินค้าภายในวัน)
  • ส่งทางขนส่งสาธารณะ (ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1 – 5 วันทำการ) โดยฝ่ายขายจะแจ้งช่องทางการติดตามพัสดุแก่ท่าน