บริษัทเอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 28 ปี สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจอย่างัม่นคงมาถึงวันนี้ได้ เพราะว่าเรามีตั้งใจ เราทุ่มเทให้กับงานทุกชิ้นที่ผลิตจากเรา เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อวัสดุสำหรับงานพิมพ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมสำหรับงานพิมพ์ทุกชนิด

การันตีด้วยรางวัลทั้งในประเทศอย่าง Thai Print Awards ที่เป็นงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ที่จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย และงานระดับอาเซียนอย่าง Asian Print Awards และงานประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ระดับเอเชียแปซิฟิกอย่าง PIXI Awards บริษัทของเราก็ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง