การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายบนโปรแกรม Microsoft Word สามารถทำได้ง่าย ๆ เพราะมีฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการพิมพ์ซองโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถปรับตำแหน่งในการพิมพ์ชื่อที่อยู่ ผู้รับและผู้ส่ง ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้การเขียนซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ในวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการสร้างและพิมพ์ซองบนโปรแกรม Microsoft Word มาฝากค่ะ

วิธีการสร้างจดหมาย

1. เปิด Microsoft Word จากนั้นคลิกที่แถบ Mailings (การส่งจดหมาย) และคลิกเลือกที่ Envelopes (ซองจดหมาย)

2. จากนั้นที่ช่อง Delivery Address ให้ระบุ ชื่อและที่อยู่ผู้รับ และที่ช่อง Return Address ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง

3. คลิกที่ปุ่ม Options (ตัวเลือก) เพื่อกำหนดซองจดหมายและลักษณะการพิมพ์จดหมายที่เครื่องปริ้น

4. ที่แถบ Envelope Options (ตัวเลือกซองจดหมาย)

  • ช่อง Envelope Size (ขนาดซองจดหมาย) ให้เลือกขนาดซองจดหมายตามได้เตรียมซองไว้แล้ว
  • Delivery Address (ที่อยู่ผู้รับ) และ Return Address (ที่อยู่ผู้ส่ง) คลิกปุ่ม Fonts (ฟอนต์) เพื่อกำหนดขนาดของตัวหนังสือ ที่จะพิมพ์ลงบนซอง

5. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง)

 

การพิมพ์บนซองจดหมาย

1. เมื่อกดที่ปุ่ม Options (ตัวเลือก) เลือกที่แถบ Printing Options (ตัวเลือกการพิมพ์) โดยเลือกรูปแบบการใส่ซองจดหมายที่เครื่องปริ้น แนะนำให้เลือกค่าเริ่มต้นที่กึ่งกลาง เพราะเครื่องปริ้นปัจจุบันจะมีตัวช่วยให้การดันกระดาษซ้าย ขวา

2. จากนั้นจะกลับมาที่การตั้งค่าซองจดหมาย หากต้องการปรับซองจดหมายเพิ่มเติมให้คลิกที่ปุ่ม Add to Document (เพิ่มในเอกสาร)

3. เมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Print (พิมพ์) ได้เลย

 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีง่าย ๆ ที่สามารถสร้างและพิมพ์ซองจดหมายได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ดังนั้นจะทำให้การพิมพ์บนซองจดหมาย ทำได้ในปริมาณมากและสะดวกมากขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าหากต้องการพิมพ์การ์ดเชิญ พิมพ์การ์ดงานแต่ง ราคาไม่แพง สามารถติดตั้งเราได้เลย