คูปอง (Coupon) คือบัตรหรือตั๋วที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนิยมใช้ในการทำการตลาด โดยสามารถใช้คูปองเป็นเหมือนบัตรส่วนลด บัตรกำนัล หรือใช้ในการแนะนำสินค้าใหม่กับลูกค้า เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยดึงความสนใจของลูกค้า และยังช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น แต่ในการจะพิมพ์คูปองนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของคูปองให้กับโรงพิมพ์ เพื่อให้ได้คูปองที่ตรงกับความต้องการ

ในการพิมพ์คูปองทุกครั้ง โรงพิมพ์จำเป็นต้องรู้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้สามารถออกแบบคูปองเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน เช่น ขนาด ชนิดของกระดาษที่ใช้พิมพ์ และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ที่เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว ตามไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพิมพ์คูปอง

  1. ขนาด การกำหนดขนาดของคูปองจะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือรูปแบบการใช้งาน เช่น 5.5 x 9 เซนติเมตร เป็นต้น
  2. ชนิดและความหนาของกระดาษ กระดาษที่นิยมใช้ในการพิมพ์ Coupon จะไม่หนามาก เช่น กระดาษปอนด์ 80 แกรม กระดาษอาร์ตด้านหรืออาร์ตมัน 105 แกรม เป็นต้น
  3. จำนวนและตำแหน่งที่ต้องการ run number
  4. ต้องปรุฉีกคูปองหรือไม่
  5. การเข้าเล่ม ควรกำหนดรูปแบบในการเข้าเล่มให้ชัดเจน เช่น เข้าเล่มละ 100 แผ่น หรือ ตัดปลิว
  6. จำนวนในการพิมพ์

ข่าวอื่นๆเกีย่วกับการทำคูปอง