คูปองคือบัตรหรือตั๋วที่จะช่วยในการส่งเสริมการขาย ช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่มาพร้อมกับคูปอง แต่บางครั้งก็มีการปลอมแปลงคูปองเพื่อผลประโยชน์เกิดขึ้น โดยวิธีการปลอมส่วนใหญ่จะปลอมโดยการนำคูปองไปถ่ายเอกสารแล้วนำไปใช้ ดังนั้น การจะทำคูปองให้ไม่สามารถนำไปปลอมแปลงได้จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ก็มีเทคนิคที่จะสามารถทำให้การปลอมแปลงงานพิมพ์ต่างๆ รวมถึงงานพิมพ์คูปองเป็นไปได้ยากขึ้น หรือไม่สามารถเป็นไปได้เลย โดยเทคนิคหลักๆ ที่ยากต่อการปลอมแปลงคูปองก็คือการใช้หมึกใส (Clear dry ink) และ การใช้สีพิเศษในการพิมพ์

เทคนิคการพิมพ์กันปลอมแปลง (Secure Print)

  • หมึกใส (Clear dry ink)

การใช้หมึกใสในงานพิมพ์ส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมใช้ในงานพิมพ์ปกติ แต่จะใช้กับงานพิมพ์ที่ต้องการป้องกันการปลอมแปลง เช่น งานพิมพ์คูปอง โดยหมึกใสจะมีลักษณะมันเงา ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเท่าไหร่นัก เพราะหมึกใสจะถูกพิมพ์เป็นลายน้ำจางๆ ต้องงอหรือเอียงดูเท่านั้นถึงจะมองเห็น การใช้หมึกใสมาเป็นตัวกันปลอมสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โลโก้ ข้อความเฉพาะ ลายเซ็น รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ

ข้อดีของหมึกใสคือ เมื่อนำไปถ่ายเอกสารตัวหมึกใสนี้จะหายไป หรือหากยังมีอยู่ก็ไม่ชัดเจน สามารถดูออกได้ทันทีว่าเป็นคูปองที่ถูกปลอมแปลง ส่วนข้อเสียคือหากนำหมึกใสไปพิมพ์ลงบนอาร์ตเวิร์คคูปองสีเข้มจะทำให้ดูยาก ไม่ชัดเจน หมึกใสจึงเหมาะกับอาร์ตเวิร์คที่มีสีอ่อนจนถึงอ่อนที่สุด หรือสีขาว เพื่อให้สามารถมองเห็นความเงาของหมึกได้ชัดเจนนั่นเอง

  • สีพิเศษ

อีกหนึ่งเทคนิคในการพิมพ์คูปองให้ปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลงคือ การใช้สีพิเศษ คือ สีขาว สีเงิน สีทอง และสีเมทัลลิก โดยสีเมทัลลิกจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับสีปกติ เมื่อสังเกตดูใกล้ๆ จะเห็นเป็นเหมือนเม็ดหรือจุดเล็กๆ เป็นสีที่ผ่านการผสมมาแล้ว เช่น สีฟ้าผสมกับสีเงิน สีเหลืองผสมกับสีทอง เป็นต้น หากนำคูปองที่มีการใช้สีลักษณะนี้ไปถ่ายเอกสาร จะได้สีที่ไม่เหมือนกับต้นฉบับ

ประเภทของงานพิมพ์คูปองแบบต่างๆ

ยังมีอีกหลายเทคนิคที่สามารถป้องกันคูปองไม่ให้ถูกนำไปปลอมแปลงได้ แต่เทคนิคที่ดีที่สุดในการทำคูปองไม่ให้ถูกปลอมแปลงได้ง่ายก็คือสองเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้น โดยทั้งสองเทคนิคนี้ลูกค้าสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้พิมพ์ในรูปแบบใด เช่น พิมพ์เป็นลายน้ำรูปโลโก้บริษัทตรงมุมขวาบน เรียกอีกอย่างได้ว่า พิมพ์ลายน้ำเฉพาะจุด คือพิมพ์เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง หรือต้องการแบบพิมพ์ทั้งหน้าเลยก็ได้ เช่นเดียวกับสีพิเศษที่ลูกค้าก็สามารถระบุได้เช่นกันว่าต้องการให้ใส่ตรงจุดไหนบ้าง