โรคหลอกตัวเอง (Pathological Liar)

โรคหลอกตัวเอง ในทางจิตวิทยาเรียกว่า Pathological Liar เป็นอาการผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะพูดโกหกบ่อยกว่าคนปกติ โดยจะเริ่มจากการสร้างโลกของตัวเองขึ้นมา เป็นโลกที่มีแต่เรื่องโกหกซึ่งผู้ป่วยเข้าใจไปเองว่าเป็นเรื่องจริง หากมีอาการหนักขึ้นพฤติกรรมการโกหกนี้ก็จะลามไปถึงคนอื่น คือจะพูดหรือเล่าแต่เรื่องโกหกที่ตัวเองสร้างขึ้นให้คนฟังเชื่อตาม โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ได้มีเจตนา และไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังโกหกอยู่

ทำความรู้จักกับโรคเครียด โรคที่ใครก็เป็นได้

สาเหตุของโรคหลอกตัวเอง

สาเหตุหลักๆ ของโรคหลอกตัวเองมักมาจากปัญหาภายในครอบครัว การถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความผิดปกติทางประสาท การมีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมเลียนแบบ หรืออาจเป็นผลข้างเคียงจากโรคยั้งใจไม่ได้ หรือเป็นอาการของโรคบุคลิกภาพแปรปรวน

นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์ได้อธิบายไว้ว่า โรคหลอกตัวเองอาจแบ่งตามอาการได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ผู้ป่วยโรคจิตเวช

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชอยู่แล้วมักมีอาการหลอกตัวเองที่มาจากการหลงผิด โดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว และไม่มีเจตนาที่จะพูดโกหก คือจะเข้าใจไปว่าเรื่องโกหกเหล่านั้นเป็นเรื่องจริง และจะพูดโกหกได้อย่างลื่นไหลเป็นปกติ เหมือนกับว่าสิ่งที่พูดออกไปคือเรื่องจริง อาการโกหกประเภทนี้ ผู้ป่วยมักจะชอบโกหกในเรื่องที่เป็นโลกส่วนตัวของตัวเอง และจะรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเมื่อมีใครมาขัดหรือพยายามบอกว่าเขากำลังโกหก

2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากการพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวหรือเจ็บช้ำ ซึ่งความรู้สึกด้านลบต่างๆ เหล่านี้เองที่ทำให้เกิดการสร้างเรื่องราวในมโนภาพของตัวเองขึ้นมา เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจากเรื่องโกหกเหล่านั้น แต่ไม่ว่าจะรู้สึกดีอย่างไร ลึกๆ ในใจก็ยังคงมีสติ และยังคงจดจำความเจ็บช้ำของตัวเองได้

คำที่ควรและไม่ควรพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

3. ผู้ที่มีปัญหาด้านบุคลิกภาพ

ในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาด้านบุคลิกภาพ การพูดโกหกจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่แก้ไม่หาย หากปล่อยไว้อาจทำให้นิสัยชอบโกหกตัวเองรวมทั้งโกหกคนอื่นติดตัวไปตลอดชีวิต

การรักษา

สามารถรักษาได้โดยการให้คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวว่ากล่าวตักเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยยังเป็นเด็ก หากเป็นผู้ใหญ่อาจใช้วิธีการบำบัดความคิดและพฤติกรรม โดยการปรับทัศนคติของผู้ป่วยให้ค่อยๆ กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตหรือมีความผิดปกติของร่างกาย อาจต้องใช้ยาในการรักษา ซึ่งจะสามารถช่วยได้ไม่มากก็น้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก : scholarship.in.th

รูปภาพ : pixabay.com