เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบแทบทุกด้าน รวมไปถึงเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นภาครัฐจึงได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ มาตรการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนได้ โดยผ่านเว็บไซต์ที่เรารวบรวมมาให้ และแนะนำวิธีตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คสถานะ ได้รับเงินวันไหน ดังนี้

การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร

1. เข้าเว็บไซต์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำไว้ โดยมีเว็บไซต์หลักคือ savefarmer.oae.go.th และลิงค์สำรอง 3 ลิ้งค์ โดยสามารถเลือกคลิกลิ้งค์ใดก็ได้

prachachat.net

2. เมื่อคลิกไปแล้ว ระบบจะนำไปสู่หน้า ระบบตรวจสอบสิทธิ์ ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เพื่อยืนยัน

prachachat.net

3.   ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ และแสดงตรวจสอบสถานะให้ทราบ โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ 1 ขึ้นว่า “ได้รับสิทธิ์” กลุ่มนี้จะได้รับเงินภายในวันที่ 18, 19 และ 20 พ.ค.63 สามารถรอการตรวจสอบการโอนเงินกับทาง ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com หากไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ให้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้เลย

facebook.com/OAEpublic

  • กลุ่มที่ 2 ขึ้นว่า “รอตรวจสอบวันที่ 21 พ.ค. 63” กลุ่มนี้ให้เข้ามาเช็คระบบได้อีกครั้งในวันที่ 21 พ.ค. นี้ หากผ่านจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ได้รับสิทธิ์” และได้รับเงินภายในวันที่ 28 พ.ค. นี้ ในกรณีที่ขึ้นว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” จะแจ้งสถานะให้ว่าเพราะเหตุใด

facebook.com/OAEpublic

 

การตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรทุกประเภท สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่

• เกษตรกรด้านเพาะปลูก เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/

• เกษตรกรด้านประมง เว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/

• เกษตรกรด้านปศุสัตว์ เว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

• เกษตรกรยางพารา เว็บไซต์ http://www.rubber.co.th/gir/index/

• แจ้งบัญชีธนาคารอื่น กรณีเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

วิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร

bangkokbiznews.com

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com
  2. กดคลิกคำว่า ตรวจสอบผลการโอนเงิน
  3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
  4. กรอกหมายเลข 4 ตัว รหัสความปลอดภัย โดยจะขึ้นตัวเลข 4 ตัว ด้านบนช่องกรอก
  5. คลิกว่า ตรวจสอบ
  6. เมื่อท่านได้รับสิทธิ์ เว็บไซต์จะขึ้นหน้าสถานะการโอน พร้อมรายละเอียดสถานะ

 

ที่มา : www.facebook.com/OAEpublic และ www.prachachat.net/economy