มีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์ มีทุกข์แล้วก็ย่อมต้องมีสุขเป็นเรื่องธรรมดา มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมต้องพบเจอทั้งสุขและทุกข์ เพียงแต่แต่ละคนจะมีวิธีการรับมือหรือจัดการอย่างไรเท่านั้นเอง เมื่อมีสุข ทุกคนต่างยิ้มรับความสุขนั้น แต่เมื่อมีทุกข์ หลายคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้

ทำให้เป็นการซ้ำเติมความทุกข์นั้นลงไปอีก หนำซ้ำยังถ่ายทอดความทุกข์ไปสู่คนรอบข้างอีกด้วย ดังนั้น เราจึงควรรู้จักวิธีคิดบวกเพื่อให้สามารถจัดการกับความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นได้

วิธีง่ายๆ คิดบวกอย่างไรให้หัวใจ.. สบายดี

  • ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด คนเราควรยอมรับในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาด เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วก็ควรปล่อยมันไป อย่าเอามาคิดเล็กคิดน้อย เพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เป็นอดีตที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ หยุดมองย้อนกลับไปยังอดีตแล้วหันมามองปัจจุบัน ทำทุกวันให้ดีที่สุดก็เพียงพอ
  • รู้จักให้อภัย เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือกับคนอื่น เราควรที่จะให้อภัยในความผิดพลาดนั้น และเมื่อเราให้อภัยแล้วก็ไม่ควรซ้ำเติมผู้ที่ทำผิด แต่ควรให้โอกาสคนเหล่านั้นได้แก้ตัว ได้มีโอกาสเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ การให้อภัยนอกจากจะทำให้ไม่ทุกข์แล้วยังเป็นการทำความดีอีกด้วย เพราะเราได้ช่วยเหลือ ได้ให้โอกาสทั้งกับตัวเองและกับคนอื่น
  • เข้าใจในความเปลี่ยนแปลง เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แทนที่จะไม่พอใจ โกรธ หรือโมโห ลองเปลี่ยนเป็นยอมรับและยิ้มรับความเปลี่ยนแปลงนั้น คิดและวิเคราะห์หาเหตุและผลเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องเปลี่ยนแปลง ทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้น ค่อยๆ คิดและทำความเข้าใจ
  • มองหาเรื่องดีในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การมองโลกในแง่ดีก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เหมือนที่ใครบางคนเคยพูดไว้ว่า “สิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ดีเสมอ” การคิดแบบนี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลงได้ไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังทำให้เรามองเห็นเรื่องดีในเรื่องร้ายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ให้คิดไว้เสมอว่า อะไรจะเกิด สุดท้ายแล้วมันจะดี
  • นั่งสมาธิ การนั่งสมาธิเป็นการทำให้จิตใจสงบที่ดีที่สุด เมื่อจิตใจเราสงบแล้ว เวลามีเรื่องอะไรมากระทบเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและจัดการกับมันได้ และเมื่อควบคุมอารมณ์ได้เราก็จะมีสติในการคิดวิเคราะห์ หรือตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

เห็นแล้วใช่ไหมว่า วิธีคิดบวกนั้นทำได้ไม่ยากเลย เพียงแค่เราต้องฝึกคิดบ่อยๆ ฝึกให้ติดเป็นนิสัย หากทำได้ เราก็จะไม่เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย จมอยู่กับความทุกข์ที่เป็นเรื่องธรรมดาของโลก แต่ต้องระวังให้ดี การคิดบวกไม่ได้แปลว่าให้มองแต่ข้อดีโดยลืมสนใจข้อเสีย เพียงแต่ให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์ หาเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจและยอมรับมันได้เท่านั้นเอง