ง่าย ๆ !! วิธีคิดบวกอย่างไรให้หัวใจ… สบายดี

มีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์ มีทุกข์แล้วก็ย่อมต้องมีสุขเป็นเรื่องธรรมดา มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมต้องพบเจอทั้งสุขและทุกข์ เพียงแต่แต่ละคนจะมีวิธีการรับมือหรือจัดการอย่างไรเท่านั้นเอง