ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอไอเดียการจัดชุดสังฆทาน ในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาให้ชมกันไป และในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงในอีกไม่กี่วัน เราก็มีบทความมาฝากเช่นเคย “วันเข้าพรรษา” คือวันที่พระสงฆ์จะต้องพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่ย้ายไปพักค้างแรมที่อื่น เพื่อไม่ให้เผลอไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านเสียหายในระหว่างการจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชน

โดยวันเข้าพรรษาปี 63 (พ.ศ. 2563) นี้ตรงกับวันจันทร์ 6 กรกฎาคม จนถึง วันพฤหัสบดี 1 ตุลาคม เราจึงอยากเชิญชวนชาวพุทธทุกคนสร้างบุญสร้างกุศลในวันพระใหญ่ด้วยการทำกิจกรรมดีๆ ที่ชาวพุทธพึงกระทำ ซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญแล้ว ยังได้สืบต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนามากขึ้นด้วย

6 กิจกรรมดีที่ชาวพุทธพึงกระทำในวันเข้าพรรษา

1. หล่อเทียนพรรษา

การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีปฏิบัติที่ชาวพุทธนิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณกาล จนกระทั่งปัจจุบันที่ถึงแม้เทียนอาจจะไม่ค่อยมีความจำเป็น โดยเฉพาะวัดหลายแห่งในเมืองใหญ่ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทียนเหมือนกับวัดตามชนบท แต่เราก็ยังได้เห็นการหล่อเทียนเข้าพรรษา รวมทั้งกิจกรรมการแห่เทียนและการจัดประกวดเทียนพรรษาในทุกๆ ปี ถือเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาที่ควรรักษาไว้

2. ถวายเทียนพรรษา

ในอดีตเทียนพรรษามีความสำคัญกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระสงฆ์จำเป็นต้องใช้เทียนเพื่อให้แสงสว่างในระหว่างการศึกษาพระธรรมวินัยหรือการประกอบศาสนกิจต่างๆ และถึงแม้ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจไม่ค่อยมีความจำเป็น แต่ชาวพุทธก็ยังคงถวายเทียนพรรษากันทุกปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามไม่ให้สูญหายไป

3. ถวายผ้าอาบน้ำฝน

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาพระสงฆ์จะต้องพักแรมอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ย้ายไปไหนเป็นเวลานานถึง 3 เดือนในฤดูฝน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงมักจะนำผ้าอาบน้ำฝนหรือร่มมาถวายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ และยังเป็นการทำบุญในวันพระใหญ่อีกด้วย

4. ทำบุญ ใส่บาตร

สำหรับชาวพุทธที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวา ถือโอกาสในช่วงเข้าพรรษานี้เข้าวัดทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรมเทศนาและนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบ หากใครพอมีเวลาก็อาจค้างคืนที่วัดเพื่อเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมกับอุบาสกและอุบาสิกา หรืออาจตั้งปณิธานแน่วแน่กับตัวเองว่าจะเข้าวัดทุกๆ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เป็นต้น

5. ตั้งมั่นรักษาศีล

ชาวพุทธแทบจะทุกคนล้วนรู้จักศีล 5 กันเป็นอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีล 5 ได้อย่างแน่วแน่และมั่นคง ฉะนั้น เข้าพรรษาปีนี้ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ การดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 หรือศีล 8 ถือเป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง

6. งดเว้นอบายมุข

การงดเว้นอบายมุขก็เป็นหนึ่งในการรักษาศีลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยทุกปีเมื่อถึงวันเข้าพรรษา หลายหน่วยงานต่างก็ให้การสนับสนุนการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ร้านรวงต่างๆ ก็จะงดขายเครื่องดื่มมึนเมาเช่นเดียวกัน การงดเหล้าเข้าพรรษานอกจากจะได้ฝึกนิสัยให้เลิกติดเหล้าแล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย