DSD Open online Teaching.1 01 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

เนื่องจากในสถานการณ์ที่โรคระบาด อย่างโรคโควิด-19ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ขณะนี้ ในประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ้นทุกวัน ในบางองค์กรได้มีการหยุดกิจการชั่วคราวเพราะส่งผลต่อธุรกิจ เช่น ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก เป็นต้น จึงทำให้พนักงานหรีอลูกจ้างต้องหยุดทำงานชั่วคราว และบางคนที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน เนื่องจากไปประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง

ดังนั้น สำหรับคนที่ไม่รู้จะทำอะไรในช่วงที่อยู่บ้าน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดอบรมอาชีพออนไลน์ เปิดโอกาสให้ฝึกทักษะสายอาชีพผ่านเว็บไซต์ ทั้ง 15 อาชีพที่มีความสำคัญและตลาดมีความต้องการ ซึ่งทั้งหมดจะเรียนในรูปแบบวีดีโอ มีทีมสอนที่มีคุณภาพวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่านไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนเพียงแค่สแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน eit.dsd.go.th/dsdtraining.php ก็สามารถเรียนได้ง่าย ๆ

2020 03 30 17 03 32 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

สอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

dsd 1 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

2. การประกอบอาหารไทย

dsd 2 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

3. ภาษาญี่ปุ่น

dsd 3 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

4. ช่างซ่อมรถยนต์

dsd 4 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19 5. ช่างขับรถยก

dsd 5 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

6. อาชีพอิสระ

dsd 6 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

7. ช่างเชื่อมไฟฟ้า

dsd 7 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

8. ช่างเครื่องปรับอากาศ

dsd 8 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

9. ช่างพ่นสีรถยนต์

dsd 9 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

10. ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

dsd 10 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

11. ภาษาอังกฤษ

dsd 11 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

12. ช่างไฟฟ้าในอาคาร

dsd 12 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

13. การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊คและไมโครคอมพิวเตอร์

dsd 13 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

14. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

dsd 14 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

15. ภาษาเกาหลี

dsd 15 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นการช่วยพัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังทำให้เรามีความรู้ ความสามารถรอบด้าน ทั้งนี้เราสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปต่อยอดเป็นอาชีพ หรืออาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วย

รูปภาพ : freepik.com