Fuji Xerox ให้ทดลองใช้ Working Folder สำหรับ Work from home ได้นาน 60 วัน

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้นำเสนอ โซลูชัน Working Folder ให้ทุกท่านได้ ใช้ฟรี 60 วัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และคนทำงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ รองรับการใช้งานเอกสารทุกรูปแบบและยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กฏเหล็กของการทำงานในแบบ Work from Home

ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 บางองค์กรอนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน หรือ Work from home เพื่อพยายามลดการพบปะซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเสี่ยงการกระจายของเชื้อโรค