รันนัมเบอร์ (Run Number) คือ ชุดตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน สร้างขึ้นมาและเรียงลำดับไปเรื่อยๆ คล้ายกับเลขหน้าในหนังสือ การรันนัมเบอร์เราจะได้พบบ่อยในงานพิมพ์บัตรกำนัล (Gift Voucher) พิมพ์คูปองที่ใช้ส่งเสริมการขายต่างๆ มีรูปแบบที่ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น รันด้วยตัวเลข 3 หลัก 4 หลัก 5 หลัก สุ่มตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน 5 หลักรวมกับการรันนัมเบอร์ 3 หลัก หรือมีการเพิ่มตัวอักษรเข้าไปแล้วรันนัมเบอร์ต่อท้าย สำหรับการแยกคูปองเพื่อติดตามผลต่างๆ

Run Number ในคูปองมีไว้ทำไม ?

ประโยชน์ของการ Run Number ในการพิมม์บัตรกำนัล (Gift Voucher) และคูปอง มี 3 ข้อหลักๆ คือ

  1. เพิ่มเก็บต้นขั้ว โดยจะพิมพ์รันนัมเบอร์ใส่ไว้ในต้นขั้ว และตัวคูปองซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรงกัน โดยตัวปลายคูปองเราจะแจกให้ลูกค้า และทางร้านเก็บต้นขั้วไว้ตรวจสอบ
  2. ช่วยในการกันปลอมแปลงคูปองได้ในระดับนึง ป้องกันการนำคูปองกลับมาใช้งานซ้ำ เพราะการรันนัมเบอร์จะเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน  เมื่อมีลูกค้านำคูปองใบดังกล่าวกลับมาใช้งาน ทางร้านก็จะเช็คได้ว่าซ้ำหรือไม่
  3. ช่วยให้สามารถนับได้ว่าเราแจกคูปองไปเท่าไหร่ และลูกค้านำกลับมาใช้เท่าไหร่
  4. ใช้สำหรับติดตามการตอบสนองของลูกค้า เช่นเรามีการแจกคูปองให้กับลูกค้าหลายกลุ่ม อาจจะแยกด้วยการรันนัมเบอร์ เช่น ลูกค้าผู้ชาย รันนัมเบอร์ด้วยตัวเลข M0001-M1000 และลูกค้าผู้หญิง รันนัมเบอร์ด้วย G0001-G1000 และติดตามว่าทั้ง 2 กลุ่ม ใครนำคูปองกลับมาใช้งานมากกว่ากัน ช่วยเราเราสามารถออกโปรโมชั่นให้ตรงความต้องการได้ในครั้งต่อไป

สำหรับวิธีการสร้างก็ทำได้หลายโปรแกรม ใน Excel ก็มีเครื่องมือให้รันนัมเบอร์ สามารถใช้ฟีเจอร์ในโปรแกรมรันได้เลย แต่ส่วนงานโรงพิมพ์เองก็จะรันนัมเบอร์ตามที่ลูกค้าต้องการได้อยู่แล้ว