คูปองส่วนลดหรือบัตรส่วนลด เป็นประเภทของคูปองที่ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยในคูปองจะระบุเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ส่วนลดตามที่ร้านค้าหรือแบรนด์นั้นๆ ได้กำหนดไว้ การแจกคูปองส่วนลดนั้นสามารถทำได้โดยไม่มีระยะเวลากำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับการวางแผนการตลาดของร้านค้าหรือแบรนด์ อาจแจกในช่วงที่ร้านค้าหรือแบรนด์จัดโปรโมชั่นหรือแจกให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก เป็นต้น

ข้อดีของการแจกคูปองส่วนลดนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้าใหม่ให้อยากซื้อสินค้า และยังสามารถรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าเรื่อยๆ แต่การจะใช้คูปองส่วนลดให้ช่วยเพิ่มยอดขายหรือเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการพิมพ์คูปองและการออกแบบที่จะต้องให้ดูน่าสนใจ โดยเราได้นำตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดสำหรับร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่นิยมแจกคูปองส่วนลดมาแนะนำให้ได้ใช้เป็นไอเดียกัน

ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหาร

7 ca703af37785bcd51ee6370e69f28016 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

8 1b5ce3638818b86fbb4d3714fe464fe4 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

9 96f3666acc6378599f3dbb333ab3c35e - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

10 d6ee0cda561fd835b8a0e57303d9ec10 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

1 3261bd238e8fff878248de4cd0edc0d0 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

2 9ec880d651869f2a3ca0abb704c773e9 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

3 84a5a045217f99ba07546e8d9b1ee2bd - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

4 5bb54948db41d94ed409c5f2ddccaa59 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

5 14a2bc13f26e6724ec9d1f51c0e882eb 564x628 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

6 8b5d6993fe08975b05c3a028aa4e5d2e 564x628 - 10 ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหารแบบต่างๆ

รูปภาพ : pinterest.com