คูปองส่วนลดหรือบัตรส่วนลด เป็นประเภทของคูปองที่ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยในคูปองจะระบุเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ส่วนลดตามที่ร้านค้าหรือแบรนด์นั้นๆ ได้กำหนดไว้ การแจกคูปองส่วนลดนั้นสามารถทำได้โดยไม่มีระยะเวลากำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับการวางแผนการตลาดของร้านค้าหรือแบรนด์ อาจแจกในช่วงที่ร้านค้าหรือแบรนด์จัดโปรโมชั่นหรือแจกให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก เป็นต้น

ข้อดีของการแจกคูปองส่วนลดนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้าใหม่ให้อยากซื้อสินค้า และยังสามารถรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าเรื่อยๆ แต่การจะใช้คูปองส่วนลดให้ช่วยเพิ่มยอดขายหรือเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการพิมพ์คูปองและการออกแบบที่จะต้องให้ดูน่าสนใจ โดยเราได้นำตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดสำหรับร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่นิยมแจกคูปองส่วนลดมาแนะนำให้ได้ใช้เป็นไอเดียกัน

ตัวอย่างงานออกแบบคูปองส่วนลดร้านอาหาร

รูปภาพ : pinterest.com