การทำบุญในปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ อาจจะเป็นการบริจาคเงิน หรือบริจาคสิ่งของตามมูลนิธิต่าง ๆ แต่ถึงอย่างนั้นคนจำนวนมากก็ยังไปทำบุญที่วัดเช่นเดียวกัน การทำบุญที่วัดก็สามารถทำได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม การสร้างศาสนสถาน การบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ การบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมไปถึงการแจกหนังสือธรรมะ หรือหนังสือบทสวดมนต์ ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการทำบุญทั้งสิ้น

thaihealth.or.th

ในส่วนของเนื้อหาในหนังสือสวดมนต์ ก็จะมีบทสวดสำหรับฆราวาส เช่น บทสวดแผ่เมตตา บทสวดกรวดน้ำ คำพูชาพระ บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์ นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า อาราธนาศีล 5 ไตรสรณคมน์ บทสวดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบทสวดที่สำคัญ

ทั้งนี้การทำบุญด้วยการพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์แจกให้กับวัด มีความเชื่อว่าเป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพื่อให้ปัญญาสว่าง หมดทุกข์ หมดโศก ไม่มีเคราะห์ร้ายมากล้ำกราย และจะได้รับอานิสงส์แห่งมหาทานและธรรมทาน

อานิสงส์แห่งมหาทานและธรรมทาน 10 ประการ

  1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง หรือเบาบางลง
  2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นจากทะเลของความทุกข์
  3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
  4. คู่ใดที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
  5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
  6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
  7. บุตรจะฉลาดปราดเปรื่องและเจริญรุ่งเรือง
  8. บารมีคุ้มครองลูกหลานและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข
  9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
  10. ลูกหลานที่เกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี

การทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง เพราะเมื่อบริจาคแล้ว ก็ย่อมเป็นบุญ การพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์แจก อานิสงส์จากการให้ธรรมทาน จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผู้ให้จะสัมผัสรับรู้ได้เอง

ในการพิมพ์หนังสือสวดมนต์ เราก็ควรหาโรงพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์ที่ดี มีคุณภาพ เพราะหนังสือสวดมนต์เหล่านี้ นอกจากเราจะนำไปแจกที่วัดแล้ว ยังสามารถนำไปแจกที่ห้องสมุดต่าง ๆ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือแจกให้กับคนที่เรารู้จัก ดังนั้น ควรจะทำหนังสือออกมาให้ดี และสามารถใช้งานได้จริง ทำให้การทำบุญของเรา มีแต่ความสุข ความสบายใจ

ข้อมูล : mudjaistore.com และ sanook.com