กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ในวันเดียวกันแต่ต่างปี คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า สำหรับกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชามีดังนี้

ชวนมารู้! การฉลองวันวาเลนไทน์จาก 6 ประเทศทั่วโลก

การฉลองวันวาเลนไทน์ไม่ได้จัดขึ้นแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่จัดกันแทบจะทุกประเทศทั่วโลก

Homesick (อาการคิดถึงบ้าน) อาการที่หลายคนต้องเจอเมื่อไปอยู่ต่างประเทศ

Homesick อาการที่หลายคนเป็นเวลาไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้มักมาจากความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพอากาศ และระยะทางที่ห่างไกลจากประเทศของตัวเอง