พูดถึงอาการ Homesick หรือ “อาการคิดถึงบ้าน” อาการที่หลายคนเป็นเวลาไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและต้องพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกไปจากบ้านเกิดของตัวเอง ส่งผลให้มีอาการเศร้า เหงา คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน โหยหาความคุ้นเคยเดิมๆ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้มักมาจากความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพอากาศ และระยะทางที่ห่างไกลจากประเทศของตัวเอง

การใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือแม้แต่การเดินทางไปในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยได้ โดยเฉพาะกับผู้คน และด้วยเหตุผลของความต่างทางวัฒนธรรมนี้ ทำให้ผู้คนในแต่ละประเทศมีลักษณะนิสัยต่างกัน บางเรื่องก็แย่เสียจนแทบรับไม่ได้ บางเรื่องก็ดีเสียจนน่าตกใจ เช่นเดียวกันกับอาหารการกินที่มีทั้งรสชาติแปลกลิ้นและส่วนผสมที่ไม่คุ้นเคย หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในแต่ละวัน การเดินทางขึ้นรถลงเรือ การจับจ่ายซื้อของ การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสภาพภูมิอากาศ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีอาการ Homesick เนื่องจากบางประเทศตั้งอยู่ในแถบที่มีอากาศหนาวหรือร้อนจัด ไม่สบายตัว ทำให้รู้สึกคิดถึงอากาศที่บ้าน อาจฟังดูเป็นปัญหาเล็กน้อย ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่การต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพอากาศไม่คุ้นเคยก็ทำให้รู้สึกคิดถึงบ้านได้ง่ายๆ เช่นกัน

อีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่แหละที่ทำให้รู้สึกเหงาจับใจเป็นที่สุดเลยก็คือ ระยะทาง เพราะระยะทางที่ห่างกันมากนี่เองทำให้การไปมาหาสู่กันทำได้ยาก อีกทั้งการติดต่อสื่อสารก็เป็นไปอย่างไม่สะดวกเท่าใดนัก แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การติดต่อสื่อสารข้ามประเทศทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่ก็ยังติดที่เวลาไม่ตรงกัน ทำให้การพบเจอหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวที่อยู่ไกลออกไปทำได้ไม่เต็มที่ อาการคิดถึงบ้านหรือ Homesick จึงเกิดขึ้น