วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ในวันเดียวกันแต่ต่างปี คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนในสมัยพุทธกาล ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ และเนื่องจากวันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทั้ง 3 เหตุการณ์ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก และชาวพุทธทุกนิกายทั่วทั้งโลกจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้

ปัจจุบัน มีการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่มีสัดส่วนประชากรชาวพุทธนิกายเถรวาทมากที่สุด เช่น พม่า ศรีลังกา อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น จะมีการทำพิธีพุทธบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ เรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” ที่แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

4 อันดับชุดสังฆทาน ที่ทำแล้วพระท่านจะได้ประโยชน์มากที่สุด

สำหรับกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชามีดังนี้

  1. ทำบุญตักบาตร เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพากันออกไปทำบุญตักบาตรที่วัด รวมทั้งกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
  2. ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดสำรับคาวหวานเพื่อนำไปถวายภัตตาหารที่วัดอีกด้วย
  3. ปล่อยนกปล่อยปลา การปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง แต่การจะให้ได้บุญนั้นควรเลือกนกที่ขายเป็นสัตว์เลี้ยง หรือเลือกปลาที่ขายเป็นอาหารตามตลาด โดยปล่อยในแหล่งน้ำที่สะอาดและห่างไกลชุมชน
  4. เข้าวัดเวียนเทียน กิจกรรมสำคัญทางศาสนาอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะขาดไม่ได้เลยในวันวิสาขบูชาคือการเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในช่วงค่ำ จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  5. เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา รวมทั้งวันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่นๆ จะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การทำบุญ ไหว้พระ หรือสวดมนต์ เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาก็เพื่อขัดเกลาจิตใจ และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนานั่นเอง
  6. เผยแพร่ความรู้และความสำคัญของวันวิสาขบูชา การเผยแพร่ความรู้และความสำคัญของวันวิสาขบูชา สามารถทำได้โดยการจัดกิจกรรมและจัดแสดงประวัติหรือเรื่องราวสำคัญๆ ในวันวิสาขบูชาที่โรงเรียน หรือตามสถานที่ราชการ เป็นการให้ความรู้และน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
  7. ประดับธงชาติ โดยจะเป็นการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัด และสถานที่ราชการ
  8. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันวิสาขบูชาหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ จะมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป