โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคของ Social media ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถทำได้ทันทีผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในบางครั้งการจะทำอะไรให้เหมาะสมกับโอกาสและเพื่อให้เป็นทางการมากขึ้น อาจต้องทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร มองเห็นและจับต้องได้ สำหรับการพิมพ์การ์ดเชิญงานพิธีหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน หากจะทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเหมาะสมก็มีวิธีการออกแบบที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสุภาพของคำที่ใช้ในการ์ดเชิญด้วย

หากเป็นการ์ดเชิญงานแต่งงาน ควรออกแบบให้มีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรัก เช่น สีโทนหวาน รูปภาพประกอบ หรือฟอนต์ที่ใช้ ในปัจจุบันการตกแต่งในแบบเรียบง่ายเป็นที่นิยมมากขึ้น จึงมักจะเห็นการ์ดเชิญงานแต่งงานที่ในบางครั้งถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ดูน่าสนใจ ไม่จืดชืด หรือในบางครั้งการ์ดเชิญงานแต่งงานก็ถูกออกแบบให้เป็นสไตล์หรูหรามีระดับ

การเข้าเล่มงานพิมพ์เมนูอาหารแบบต่างๆ

โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้สีทองหรือสีเงิน ไม่นิยมใช้สีสันฉูดฉาด หากเป็นการ์ดเชิญงานบวช โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นใช้โทนสีเหลืองที่สื่อถึงพระพุทธศาสนา อาจมีการใส่รูปภาพประกอบ เช่น พระสงฆ์ ดอกบัว หรือวัด โดยในบางครั้งอาจมีรูปของผู้ที่จะบวชเพิ่มเข้าไปด้วย แต่หากเป็นการ์ดเชิญงานพิธีศพ เป็นงานที่มีบรรยากาศโศกเศร้า แตกต่างกับงานแต่งงานและงานบวชโดยสิ้นเชิง จึงไม่ควรใช้สีอื่นนอกจากสีดำ เทา และขาว เพื่อเป็นการเคารพและให้เกียรติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า การพิมพ์การ์ดเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรให้สุภาพและเหมาะสมกับงานพิธีหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้องมีการเลือกใช้องค์ประกอบทุก ๆ ส่วนอย่างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป การเลือกใช้สี ควรเลือกใช้โทนสุภาพและเหมาะสม

และต้องเป็นโทนสีที่สื่อถึงรูปแบบของงานนั้น ๆ ด้วย การใช้คำก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กัน ควรเลือกใช้คำโดยพิจารณาจากบุคคลที่เราประสงค์จะมอบการ์ดเชิญให้ เช่น หากมอบให้เพื่อนสนิทหรือคนรู้จัก อาจไม่จำเป็นต้องใช้คำที่เป็นทางการมากนัก แต่หากมอบให้ผู้ใหญ่ก็ควรที่จะเลือกใช้คำสุภาพ เป็นทางการ สำหรับรูปแบบและการจัดหน้าก็ควรจะต้องมีความเป็นระเบียบ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการ์ดเชิญแต่ละใบว่าต้องการนำไปใช้กับงานประเภทใด