ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) คือ ระบบการพิมพ์โดยการต่อเครื่องพิมพ์พ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องพิมพ์จะรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วสั่งพิมพ์ได้เลย เป็นระบบการพิมพ์แบบเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ที่เราใช้กันตามบ้านทั่วไป แต่การพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลนั้นจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน ทั้งในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ รวมไปถึงเวลาในการพิมพ์ ทำให้งานพิมพ์บางประเภทหากเลือกพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลจะทำให้เสียเวลาและไม่คุ้มค่า และคุณภาพของงานพิมพ์ก็จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

จึงทำให้เกิดเครื่องพิมพ์ Digital Press เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์งานได้ละเอียดและมีคุณภาพใกล้เคียงกับการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท (Offset Printing) สามารถพิมพ์งานได้เร็วและยังรองรับวัสดุในการพิมพ์งานหลากหลาย เช่น กระดาษอาร์ตมัน กระดาษปอนด์ กระดาษมีลวดลาย ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ PVC แผ่นใส โฮโลแกรม และอีกมากมาย

ข้อดีของระบบการพิมพ์ดิจิตอล

  • ประหยัดเวลา เนื่องจากระบบการพิมพ์ดิจิตอลเป็นการสั่งพิมพ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาทำฟิล์มและแม่พิมพ์ ทำให้สามารถพิมพ์งานได้สะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับงานพิมพ์ที่เป็นงานเร่งด่วน ต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์
  • ประหยัดงบประมาณ หากต้องการพิมพ์งานจำนวนน้อยๆ ควรเลือกพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอลจะคุ้มกว่า เพราะสามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่ต้องการได้เลย ไม่จำเป็นต้องทำแม่พิมพ์ และราคาก็จะถูกกว่าเช่นกัน
  • ประหยัดทรัพยากร เนื่องจากระบบการพิมพ์ดิจิตอลเป็นระบบการพิมพ์ที่เหมาะกับการพิมพ์จำนวนน้อยๆ จึงเป็นการช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิต เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แรงงาน และเวลา
  • มีการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ระบบการพิมพ์ดิจิตอลจะมีการควบคุมให้งานพิมพ์มีคุณภาพเท่ากันในทุกๆ หน้า เพราะไม่จำเป็นต้องควบคุมหมึกและน้ำเหมือนกับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)
  • สามารถพิมพ์งานได้ตามจำนวนที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการพิมพ์น้อยกว่า 3,000 ชุด สามารถกำหนดจำนวนในการพิมพ์ได้ เช่น ต้องการพิมพ์แค่ 100 ชุด ก็สามารถสั่งพิมพ์ในจำนวน 100 ชุดได้เลย ไม่จำเป็นต้องสั่งพิมพ์มากกว่าจำนวนที่ต้องการ
  • แก้ไขได้ง่าย หากต้องการแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูล สามารถส่งไฟล์มาให้โรงพิมพ์ดิจิตอลได้เลย ทางโรงพิมพ์จะสามารถดำเนินการแก้ไขให้ได้ทันที

ข้อมูล : medium.com