1. แจ้งขนาดของงานที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น A4 แนวตั้ง, A5 แนวนอน
 2. หากมีตัวอย่างงานที่ต้องการ แบบที่อยากได้ ส่งให้บริษัทดู เพื่อประหยัดเวลาในการออกแบบ
 3. แจ้งชนิดกระดาษที่ต้องการ (หากลูกค้าทราบ หากไม่ทราบทางเซลล์จะแนะนำให้)
 4. แจ้งจำนวนหน้า จำนวนแผ่น จำนวนเล่มที่ต้องการ
  • หากมีการเข้าเล่ม แจ้งรูปแบบการเข้าเล่ม (หรือให้ทางเซลล์แนะนำ)
  • แจ้งจำนวนหน้าต่อเล่ม
 5. แจ้งเทคนิคอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการใส่งานพิมพ์ เช่น เคลือบกันน้ำ, ไดคัท, เคลือบเงา, เคลือบด้าน
 6. การออกแบบไฟล์สำหรับพิมพ์จะคิดค่าออกแบบ แยกจากค่าพิมพ์ (หากพิมพ์และออกแบบกับเราจะมีส่วนลดให้) โดยลิขสิทธิ์ไฟล์จะเป็นของลูกค้า
  • ในกรณีที่ออกแบบที่เรา ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูล และรูปภาพให้เราก่อนเริ่มงาน
  • งานออกแบบสามารถแก้ไขไฟล์ได้ 3 ครั้ง หลังจากนั้นจะคิดเงินเพิ่ม
  • ถ้าค่าออกแบบที่บริษัทประเมินเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถจ้าง Freelace ข้างนอกแล้วเอาไฟล์มาพิมพ์ที่เราได้
 7. หากมารับเองรบกวนแจ้งก่อนประเมินราคา ถ้าต้องการให้บริษัทจัดส่งให้ รบกวนแจ้งสถานที่จัดส่ง
 8. เมื่อได้ข้อมูลครบทางเซลล์จะแจ้งราคา พร้อมระยะเวลา