การโฆษณาสินค้าและบริการ  ในปัจจุบันมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ในยุคนี้เป็นยุคที่ใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลาย การโฆษณาก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเราสามารถเข้าอินเตอร์เน็ต หรือเข้าไปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็จะมีแอดโฆษณาเด้งมาให้เราพบเห็นอย่างง่ายดาย แต่ถึงอย่างนั้นการโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์ก็ยังมีให้เห็นอย่างแพร่หลายเช่นกัน

การพิมพ์โปสเตอร์ มีความสำคัญต่อการโฆษณา โปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อทำให้สะดุดตาผู้รับสารและสามารถสื่อสารข้อมูลออกไปได้และยังใช้สอยได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า งานแสดงศิลปะ งานดนตรี เป็นต้น

ดังนั้นการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจ น่าอ่าน มีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ควรทำอย่างไร ?

องค์ประกอบหลัก

การออกแบบโปสเตอร์ ประกอบหลักไปด้วย

  • พาดหัว หรือชื่อโปสเตอร์
  • พาดหัวรอง เป็นส่วนที่ขยายพาดหัว
  • ข้อมูลรายละเอียด คือส่วนที่บอกเกี่ยวกับ วันเวลา สถานที่ กิจกรรม เป็นต้น
  • ข้อมูลในการติดต่อ เพื่อให้คนที่สนใจ หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกับเจ้าของงานได้

จุดเด่น

ในโปสเตอร์นั้น เราต้องหาจุดเด่นของงาน หรือกิจกรรม นำมาลงโปสเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการพาดหัวหรือหัวข้อ ถือเป็นจุดที่ทำให้โปสเตอร์มีจุดดึงดูด น่าสนใจ และการออกแบบโปสเตอร์ที่ดีควรมี ข้อมูลที่ครบถ้วน อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

 

ขนาดของตัวอักษรและการใช้ฟอนต์

ขนาดตัวอักษรในโปสเตอร์ ต้องมีขนาดที่เหมาะสม เรียงลำดับจากใหญ่ไปเล็ก หรือส่วนที่สำคัญเน้นให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่กว่าจุดอื่น ขั้นแรกคือพาดหัว ขนาดตัวอักษรใหญ่ที่สุด รองลงมาพาดหัวรอง ใช้ตัวอักษรขนาดกลาง และสุดท้าย ข้อมูลรายละเอียด ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก เป็นต้น การเลือกใช้ฟอนต์ ควรเลือกฟอนต์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความยากง่ายในการอ่านโปสเตอร์

ความสมดุล

การออกแบบโปสเตอร์ที่ดี ต้องไปในทิศทางเดียวกัน การวางตัวอักษร การวางรูป ไม่ใหญ่ ไม่เล็กจนเกินไป  แบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจน ต้องมีความสมดุลที่ทำให้คนเห็น หรือคนอ่าน ดูข้อมูลได้ง่าย ลื่นไหล สบายตา

ภาพประกอบ

รูปภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นอีกส่วนที่จะทำให้โปสเตอร์น่าอ่านและยังช่วยดึงดูดสายตาคนดูได้ รูปภาพที่ดีต้องน่าสนใจ สื่อความหมายได้ดีเข้ากับสินค้าและการบริการ ทั้งนี้การจัดวางรูปในโปสเตอร์ ควรจัดให้สวยงามและเหมาะสม จะทำให้โปสเตอร์ของเราน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น

 

โทนสี

การเลือกใช้โทนสี มีความสำคัญไม่น้อยกว่าข้ออื่นเช่นเดียวกัน  ควรเลือกให้เหมาะสมกับบริษัท หรือกิจกรรม เพื่อให้โปสเตอร์ที่ทำมีความน่าเชื่อถือ เพราะถ้าหากเราใช้สีตัวอักษรและสีพื้นหลังเป็นสีโทนเดียวกัน อาจจะทำให้การอ่านข้อความในโปสเตอร์เป็นไปด้วยความลำบาก ดังนั้นควรใช้สีที่ตรงกันข้ามเพื่อให้เห็นข้อความได้อย่างชัดเจน

 

หากคุณกำลังสนใจอยากทำโปสเตอร์ แต่ไม่ยังไม่ไอเดีย โรงพิมพ์ของเรารับออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ ได้ตามที่คุณต้องการ โรงพิมพ์ M.I.W. Services คือโรงพิมพ์คุณภาพที่พร้อมให้บริการงานพิมพ์โปสเตอร์ทุกรูปแบบ โดยเรามีกราฟิกมากประสบการณ์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ รับประกันงานพิมพ์คุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ

รูปภาพ : freepik.com