กระดาษถนอมสายตา (Green read) คือกระดาษที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้ผู้อ่านอ่านหนังสือได้อย่างสบายตามากขึ้น เพราะกระดาษชนิดนี้มีลักษณะเป็นสีเหลืองนวล ช่วยลดแสงที่จะสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของผู้อ่านในขณะอ่านหนังสือ ทำให้สามารถอ่านหนังสือได้นานและต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าบริเวณดวงตา

จุดเด่นของกระดาษ Green read คือ ช่วยถนอมสายตาไม่ให้รู้สึกเมื่อยล้าขณะอ่าน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีน้ำหนักเบา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การพิมพ์หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket book) และยังเหมาะสำหรับผู้ที่รักการอ่านและผู้ที่รักหนังสืออีกด้วย

ประเภทของงานพิมพ์คูปองแบบต่างๆ

คุณลักษณะพิเศษของ Green read

  1. Cream color ตัวกระดาษมีสีเหลืองนวลโทนครีมอ่อนๆ ช่วยลดแสงที่จะสะท้อนเข้าสู่ดวงตาได้น้อยกว่ากระดาษปอนด์ขาวร้อยละ 15 ทำให้สบายตาขณะอ่าน
  2. Texture กระดาษชนิดนี้มีคุณสมบัติในการช่วยกระจายแสง ทำให้แสงทั้งหมดที่ตกกระทบไม่สามารถสะท้อนเข้าสู่ดวงตาโดยตรงได้
  3. Good printability ผิวกระดาษมีความแข็งแรงทำให้พิมพ์ภาพแล้วสวยงาม หมดปัญหาพิมพ์แล้วสีไม่ติดแม้จะพิมพ์เพียงสีเดียวหรือหลายสี
  4. Unfading สีของกระดาษมีความคงทน คือบริเวณขอบหนังสือจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง จึงสามารถเก็บไว้ได้นานโดยที่หนังสือยังดูใหม่อยู่เสมอ
  5. Bulky กระดาษชนิดนี้มีลักษณะที่หนากว่ากระดาษชนิดอื่น ทำให้เมื่อนำไปพิมพ์หนังสือจะได้หนังสือที่มีรูปเล่มหนา โดยหากพิมพ์หนังสือด้วยกระดาษที่มีความหนา 65 แกรม จะมีความหนาของรูปเล่มใกล้เคียงกับหนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขาวที่มีความหนา 80 แกรม
  6. Light Weight ถึงแม้จะมีความหนาใกล้เคียงกับกระดาษปอนด์ขาว แต่ก็มีน้ำหนักที่เบากว่า พกพาสะดวก

โครงสร้างต้นทุนการผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร

วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษถ่ายเอกสารแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของกระดาษที่ต้องการ โดยต้นทุนหลักในการผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร คือ

  1. เยื่อกระดาษ ประกอบไปด้วยเยื่อใยยาว เยื่อใยสั้น แคลเซียมคาร์บอเนตและแป้ง ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
  2. พลังงาน พลังงานที่ใช้คือ ไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำ มีสัดส่วนต้นทุนร้อยละ 9-12 รองจากวัตถุดิบ
  3. สารเคมี ประกอบไปด้วยสารกันซึมน้ำ สารเพิ่มความสว่างและสี ต้นทุนของสารเคมีทั้งหมดที่ใช้เป็นเพียงร้อยละ 2-8 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่านั้น