ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปก่อน จึงทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล 1 ไปจนถึงอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบ (กศน.) ซึ่งได้เริ่มการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน โดยผ่านการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือเรียกอีกชื่อว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเรียนออนไลน์ DLTV ฟรีทีวีทั้ง 17 ช่อง ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th โดยคลิกเข้าไปที่ ตารางออกอากาศ และเลื่อนไปที่ระดับชั้นที่ต้องการจะดูได้เลย การเรียนออนไลน์ DLTV นอกจากจะมีฟรีทีวีทั้ง 17 ช่องแล้ว ยังมีช่องทางอื่นอีกด้วย

ช่องทางการเรียนออนไลน์ DLTV

1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40-45

dltv.ac.th

2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band (จานทึบ) ช่อง 186-191

dltv.ac.th

3. ทีวีดาวเทียม C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 340-345

dltv.ac.th

4. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

5. แอปพลิเคชัน DLTV

6.ช่องยูทูป

  • ประถมศึกษาปีที่ 1 : ช่อง DLTV1 Channel
  • ประถมศึกษาปีที่ 2 : ช่อง DLTV2 Channel
  • ประถมศึกษาปีที่ 3 : ช่อง DLTV3 Channel
  • ประถมศึกษาปีที่ 4 : ช่อง DLTV4 Channel
  • ประถมศึกษาปีที่ 5 : ช่อง DLTV5 Channel
  • ประถมศึกษาปีที่ 6 : ช่อง DLTV6 Channel

ที่มา : www.dltv.ac.th และ www.bangkokbiznews.com