แผนที่ในสมัยก่อน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ และต้องมีความชำนาญในการใช้ด้วย แต่แผนที่ในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก เพียงแค่คุณกดเข้าไปดูใน GPS ก็สามารถบอกระยะทางต่าง ๆ ได้แล้ว ซึ่งแผนที่ในแต่ละยุค แต่ละสมัย ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้งานกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือความต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้เป็นหลัก นอกจากนั้น สัญลักษณ์บนแผนที่และการแสดงข้อมูลประกอบการออกแบบแผนที่ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งเราเคยนำเสนอกันไปแล้ว ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประเภทของแผนที่ ว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

ประเภทของแผนที่

แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) เป็นแผนที่แสดงข้อมูลรายละเอียดของผิวโลกที่เกี่ยวกับภูมิลักษณ์แบบต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เมือง หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น

แผนที่รัฐกิจ (Political Map) เป็นแผนที่แสดงลักษณะการเมือง และการปกครองของรัฐหรือประเทศ เช่น แผนที่แสดงการแบ่งเขตจังหวัดของประเทศไทย เป็นต้น

แผนที่เศรษฐกิจ (Economic map) เป็นแผนที่ที่ใช้แสดงลักษณะการกระจายหรือการหนาแน่นของประชากร เส้นทางการค้า เช่น เขตอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง และทรัพยากรธรรมชาติ

แผนที่ธรณีวิทยา (Geologic Map) เป็นแผนที่ซึ่งแสดงการกระจายตัว และลักษณะการวางตัวของหินแข็งที่โผล่บริเวณผิวโลก หรือของหน่วยหิน ซึ่งอาจโผล่หรือวินิจฉัยได้ว่าอยู่ใต้ดินในบริเวณนั้น ตลอดจนแสดงชั้นตะกอน และวัสดุปกคลุมต่าง ๆ ที่ยังไม่แข็งตัว และส่วนมากจะถูกจัดทำโดยกรมทรัพยากรธรณีของประเทศนั้น ๆ

แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท ห้าง ร้าน เป็นต้น

แผนที่เล่ม (Atlas) เป็นการนำเอาแผนที่ประเภทต่าง ๆ เช่น แผนที่ลักษณภูมิประเทศ แผนที่เศรษฐกิจ แผนที่ทางหลวง มารวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน

หากท่านกำลังมองหาบริษัทที่มีความชำนาญในการออกแบบแผนที่บริษัท แผนที่ร้าน แผนผังต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการทุกท่าน

ข้อมูล : sites.google.com