สีที่ใช้ในแผนที่ มีความหมายสื่อถึงอะไรบ้าง ? ก่อนอื่นขอพูดถึง แผนที่ ก่อน แผนที่ คือรูปภาพที่จำลองสถานที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งพร้อมระบุความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในบริเวณนั้น เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อยๆ แผนที่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปสองมิติ แสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดภายในบริเวณนั้นได้อย่างถูกต้องตามหลักของเรขาคณิต สามารถระบุคุณสมบัติของบริเวณต่างๆ บนพื้นโลกในแผนที่ได้ เช่น ความหนาแน่นของประชากร หรือความสูงของพื้นที่ โดยในแผนที่จะแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างแม่นยำโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้นด้วยตัวเอง

ในปัจจุบัน การออกแบบแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศรวมไปถึงภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อการทำแผนที่ที่รวดเร็วและถูกต้อง ทันสมัยกว่าการทำแผนที่ในอดีต

และเนื่องจากแผนที่นั้นมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเดินทางได้ การออกแบบแผนที่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายจึงจำเป็นอย่างมาก เราจึงมักจะได้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแผนที่ และมีหนึ่งองค์ประกอบที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความหมาย นั่นก็คือ “สี” ที่เราเห็นตามจุดต่างๆ ในแผนที่นั่นเอง เราจึงมาแนะนำให้รู้กันว่า สีที่ใช้ในแผนที่ แต่ละสีมีความหมายสื่อถึงอะไร เพื่อที่ครั้งต่อไปเราจะสามารถดูแผนที่ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง

ความหมายของ สีที่ใช้ในแผนที่

สีต่างๆ ที่เราเห็นในแผนที่นั้นมีไว้เพื่อจำแนกประเภทของลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น เมือง ถนน ภูเขา ป่า เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สำหรับสีที่แสดงในแผนที่จะเป็นสีมาตรฐาน มีทั้งหมด 5 สี คือ

 • สีดำ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด หมู่บ้าน โรงเรียน ใช้แทนเส้นกริดและเลขกำกับเส้นกริด
 • สีแดง หมายถึง ถนนและรายละเอียดพิเศษอื่นๆ
 • สีน้ำเงิน หมายถึง บริเวณที่เป็นน้ำ เช่น ทะเล มหาสมุทร
 • สีน้ำตาล หมายถึง ความสูง เช่น เส้นชั้นความสูง เลขกำกับชั้นความสูง
 • สีเขียว หมายถึง พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่การเกษตร
 • สีเหลือง หมายถึง ที่ราบสูง

นอกจากจะใช้สีเพื่อจำแนกประเภทของลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆ แล้ว ยังมีการใช้ “แถบสี” หรือ Layer Tinting ในการจำแนกความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำอีกด้วย โดยสีที่นิยมใช้ คือ

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นดิน

 • สีเขียว หมายถึง พื้นที่ราบต่ำ
 • สีเหลือง หมายถึง เนินเขาหรือที่สูง
 • สีเหลืองแก่ หมายถึง ภูเขาสูง
 • สีน้ำตาล หมายถึง ภูเขาที่สูงมาก
 • สีขาว หมายถึง ภูเขาที่มีหิมะปกคลุม

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นน้ำ

 • สีฟ้าอ่อน หมายถึง ไหล่ทวีปหรือเขตทะเลตื้น
 • สีฟ้าแก่ หมายถึง ทะเลลึก
 • สีน้ำเงิน หมายถึง ทะเลหรือมหาสมุทรลึก
 • สีน้ำเงินแก่ หมายถึง น่านน้ำที่มีความลึกมาก

นอกจากนี้ยังมีการนำสีมาแบ่งประเภทของเขตที่ดินในแผนที่ผังเมือง ดังนี้

 • เขตสีเหลือง หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
 • เขตสีส้ม หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
 • เขตสีแดง หมายถึง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
 • เขตสีม่วง หมายถึง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
 • เขตสีม่วงอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
 • เขตสีเขียว หมายถึง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
 • เขตสีเขียวอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เขตสีเขียวมะกอก หมายถึง ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
 • เขตสีเทาอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
 • เขตสีน้ำเงิน หมายถึง ที่ดินประเภทสถาบันราชการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • เขตสีน้ำตาลอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไท

ขอบคุณข้อมูลจาก cartrack.co.th

ภาพประกอบ : pixabay.com