พ่อแม่ควรรู้ไว้ กดดันเรื่องการเรียนของลูกมากไปไม่ใช่เรื่องดี

ปัญหาพ่อแม่กดดันเรื่องการเรียนของลูกเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วัยรุ่นหลายคนคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง จริงอยู่ที่การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และพ่อแม่ทุกคนก็ล้วนอยากให้ลูกของตัวเองมีผลการเรียนที่ดี แต่บางครั้งการกดดันลูกมากเกินไปก็ส่งผลเสียตามมาได้มากมาย

5 พฤติกรรมที่วัยรุ่นมัก ‘เผลอ’ ทำให้พ่อแม่เสียใจโดยไม่รู้ตัว

โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมาก ด้วยวัฒนธรรมและค่านิยมสมัยใหม่ที่ทำให้การดำเนินชีวิตและอะไรหลายๆ อย่างเปลี่ยนไป วัยรุ่นสมัยใหม่ห่างพ่อห่างแม่มากขึ้น มีอิสระในการคิดและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองมากขึ้น มีความมั่นใจในการคิด พูด และทำ จนบางครั้งอาจทำให้เผลอทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับพ่อแม่ไปโดยไม่รู้ตัว