พ่อแม่ควรรู้ไว้ กดดันเรื่องการเรียนของลูกมากไปไม่ใช่เรื่องดี

ปัญหาพ่อแม่กดดันเรื่องการเรียนของลูกเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วัยรุ่นหลายคนคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง จริงอยู่ที่การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และพ่อแม่ทุกคนก็ล้วนอยากให้ลูกของตัวเองมีผลการเรียนที่ดี แต่บางครั้งการกดดันลูกมากเกินไปก็ส่งผลเสียตามมาได้มากมาย