บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.coursesquare.co ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ในประเทศไทย และผู้ให้บริการสร้างออนไลน์แพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์แบบครบวงจรเปิดระบบใหม่ Quiz Square ชวนเด็กไทยที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS 62 อาทิ O-NET, GAT, PAT, รวมข้อสอบออนไลน์ 9 วิชาสามัญ และข้อสอบวัดความถนัดต่างๆ ฝึกทำข้อสอบฟรี!! ผ่าน quizsquare.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคลังข้อสอบออนไลน์

เคล็ดลับง่ายๆ เรียนสบายๆ แต่ได้เกรด A

ไม่ต้องดาวน์โหลดข้อสอบเก่าให้เสียเวลา ไม่ต้องพิมพ์ให้เปลืองกระดาษ สามารถทดลองทำข้อสอบออนไลน์ 9 วิชาสามัญได้เลย ระบบตรวจคะแนนแม่นยำ พร้อมเทียบคะแนน TCAS 62 เฉลี่ยปีนั้นๆ ทำเสร็จเฉลยทันที เป็นตัวนำร่องก่อนนำไปใช้กับกลุ่มสถาบันกวดวิชาที่ต้องการพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ และใช้วัดผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละคอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ