ทรงผม (Hairstyle) คือลักษณะหรือรูปแบบการจัดแต่งผมของบุคคล เป็นการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเส้นผมให้มีลักษณะที่ต้องการ โดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การตัดผม, การเกลี่ยผม, การเกลียวผม, การเต่งตัวผมด้วยสินค้าหรือสื่อเสริมผม เป็นต้น

ทรงผมสามารถแสดงถึงสไตล์ บุคลิกภาพ และความเป็นตัวตนของบุคคล หลากหลายรูปแบบของทรงผมมีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทรงผมยาว, ทรงผมสั้น, ทรงผมผู้ชาย, ทรงผมผู้หญิง หรือทรงผมที่ได้รับความนิยมในแต่ละสมัย นอกจากนี้ยังมีการสร้างทรงผมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานพิเศษ หรือทรงผมที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษ เช่น งานแต่งงาน, งานเลี้ยง, งานแฟชั่นโชว์ เป็นต้น

ทรงผมมีบทบาทสำคัญในการสร้างรูปลักษณ์และสไตล์ส่วนตัวของบุคคล อีกทั้งยังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกใหม่ให้กับผู้ใช้ทรงผมเอง ทรงผมยังเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล

ในบทความนี้จะพาขมไอเดียทรงผมชาย 20 แบบ เผื่อเป็นไอเดีย เซฟไปให้ช่างตัดผมดู เพื่อตัดตามได้เลย

ไอเดียทรงผมผู้ชาย เท่ๆ คูลๆ 20 แบบ