แผนที่ คือรูปภาพจำลองของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยในแผนที่จะระบุเส้นทางหรือถนนที่ใช้เดินทางไปยังสถานที่นั้น เรามักใช้แผนที่เป็นตัวช่วยนำทางไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย เพราะในแผนที่จะบอกเส้นทางการเดินทางไว้อย่างละเอียด แต่นอกจากจะช่วยบอกทางแล้ว เรายังสามารถใช้แผนที่ในการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ในแผนที่ยังระบุทำเลที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ มีสัญลักษณ์ รูปภาพ ช่วยให้เราวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากประโยชน์ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง การออกแบบแผนที่จึงควรเน้นให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ระบุเส้นทางและชื่อสถานที่ให้ชัดเจน และต้องไม่ลืมการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้ดูสวยงามด้วย และในวันนี้เราก็มีตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทางมาแนะนำ เผื่อใครกำลังจะออกแบบแผนที่ได้นำไปใช้เป็นไอเดียกัน

ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่

1 4725dc11ed0d0172491d261898c9fae2 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

2 831d8626b4434f3daa446732b849a177 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

3 984dee8a5cbae96fb90941a91908090e - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

4 e727e098976d03c82b7fcf02d2f0534d - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

5 341701bd403e303bc5c11863bf9d3a84 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

6 fb592aa42675facb92edea3617de7f86 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

7 eff5efac6b6f4a6d0761f2a6da20dd44 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

8 31cf2f099efd8bf4988c4bd2e07eccb8 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

9 abfebedfed434c4457698b17aba70c65 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

10 6f49ac14c53e8e462c7c7dde207f2fc4 - แนะนำ 10 ตัวอย่างงานออกแบบแผนที่ที่เป็นมากกว่าแผนที่บอกทาง

การออกแบบแผนที่จำเป็นจะต้องใช้ความละเอียดและความแม่นยำของสถานที่และเส้นทาง M.I.W Services ยินดีให้คำปรึกษาและรับออกแบบแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่บริษัท แผนที่ร้านค้า หรือแผนที่สาขา รับออกแบบทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ พร้อมระบุสถานที่สำคัญหรือรายละเอียดต่างๆ ตามที่คุณต้องการ

รูปภาพ : pinterest.com