ในบทความก่อนเราพูดถึงกระดาษสติ๊กเกอร์แบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน สำหรับบทความนี้ เราจะมาพูดในเรื่องของกระดาษสติ๊กเกอร์แบบต่างๆ สำหรับใช้พิมพ์ฉลากสินค้าที่นอกจากจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีลักษณะหรือคุณสมบัติของกระดาษ รวมไปถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้กระดาษสติ๊กเกอร์ที่แตกต่างกัน

ในการทำธุรกิจ การใช้สติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลากสินค้าเป็นอีกหนึ่งวิธีเพิ่มยอดขายที่น่าสนใจ เพราะสติ๊กเกอร์เป็นสิ่งที่สามารถสื่อถึงภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจและตัวสินค้าได้ ดังนั้น ก่อนจะพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าจึงควรศึกษาคุณสมบัติและความแตกต่างของกระดาษสติ๊กเกอร์แบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

กระดาษสติ๊กเกอร์แบบต่างๆ ที่ใช้พิมพ์ฉลากสินค้า

กระดาษสติ๊กเกอร์แบบขาวด้าน

เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ที่สามารถทนความร้อนได้ดี ราคาถูก แต่จะฉีกขาดได้ง่าย หากโดนน้ำจะเปื่อยยุ่ย หลุดออกเป็นขุยและฉีกขาด จึงไม่เหมาะจะนำมาติดกับสินค้าที่ต้องเปียกน้ำหรือโดนความชื้น กระดาษสติ๊กเกอร์ชนิดนี้จะคล้ายกับกระดาษปอนด์หรือ A4 ที่นิยมใช้ถ่ายเอกสาร แต่จะต่างกันที่ด้านหนึ่งเป็นแบบที่มีกาวสำหรับติดบนพื้นผิววัสดุ สามารถขีดเขียนได้

กระดาษสติ๊กเกอร์แบบขาวมัน

สำหรับกระดาษสติ๊กเกอร์แบบขาวมันจะมีการเคลือบสารกันน้ำ สามารถนำไปติดบนพื้นผิววัสดุที่ต้องเจอความเย็นหรือความชื้นได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถโดนน้ำได้โดยตรงเพราะจะทำให้ฉีกขาดและหลุดออกได้ง่าย กระดาษสติ๊กเกอร์แบบขาวมันเป็นกระดาษที่ราคาแพงกว่ากระดาษสติ๊กเกอร์แบบขาวด้าน มีคุณสมบัติคืองานพิมพ์จะมีความมันเงา สวยงาม

กระดาษสติ๊กเกอร์พีพี (PP) แบบขาวเงา ขาวด้าน มันใส

เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ ฉีกขาดยาก เมื่อนำไปพิมพ์ฉลากสินค้า งานพิมพ์ที่ได้จะมีความมันเงาดูสวยงาม นอกจากนี้ กระดาษสติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกชนิดนี้ยังมีการเคลือบสารกันน้ำแบบเดียวกันกับกระดาษสติ๊กเกอร์แบบขาวมัน สามารถเจอความเย็นและความชื้นได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถนำไปแช่หรือจุ่มน้ำได้เพราะจะทำให้ฉีกขาด

กระดาษสติ๊กเกอร์พีวีซี (PVC) แบบขาวเงา ขาวด้าน มันใส และ 3M

กระดาษสติ๊กเกอร์ชนิดนี้มีเนื้อเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถกันน้ำได้ 100% และยังทนความร้อนได้ถึง 90 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับนำไปติดกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องเจอความร้อนและความชื้นสูง รวมไปถึงงานภายนอกอื่นๆ เช่น ติดกระจกรถ ตกแต่งอาคาร ฯลฯ

นอกจากกระดาษสติ๊กเกอร์แบบต่างๆ ข้างต้นแล้ว กระดาษคราฟท์น้ำตาลและกระดาษ PE ทองด้านและเงินด้านก็เป็นกระดาษที่นิยมนำมาพิมพ์ฉลากสินค้าด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การจะพิมพ์สติ๊กเกอร์ให้สวยงามและคงทนจำเป็นจะต้องใช้ระบบในการพิมพ์ที่สอดคล้องกับกระดาษด้วย หากเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แบบขาวด้าน ขาวมัน กระดาษคราฟท์น้ำตาล กระดาษ PP แบบขาวมันและขาวด้าน และกระดาษ PE ทั้งแบบทองด้านและเงินด้าน จะเหมาะกับการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท สำหรับกระดาษสติ๊กเกอร์พีวีซีแบบขาวเงา ขาวด้าน มันใส และ 3M นั้นจะเหมาะกับการพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท

ข้อมูล : octopus.co.th

รูปภาพ : pixabay.com