TRATACACHE ประกาศเปิดศูนย์บริการลูกค้าแห่งใหม่ของ Scala China ในเซี่ยงไฮ้ วันนี้ โดย Scala China เป็นบริษัทเทคโนโลยีการตลาดในเครือ STRATACACHE หลังจากที่ STRATACACHE ได้เข้าซื้อกิจการ Scala China และปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ในปี 2561 ศูนย์บริการลูกค้าแห่งใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นของ STRATACACHE ในการผลักดันอัตราการเติบโตและการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศจีน

ศูนย์บริการลูกค้าในเซี่ยงไฮ้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานสำหรับพนักงานใหม่ของ Scala China จำนวน 25 รายในทีมบริการมืออาชีพ วิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา การขาย การตลาด และทีมสนับสนุน นอกจากนี้ Scala China ยังมีศูนย์การผลิตและศูนย์ปฏิบัติการขนาด 250,000 ตารางฟุต ในเมืองหนิงปัว ซึ่งทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์อัจฉริยะแบบออลอินวัน

นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองแรกที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน Scala Customer/User Forum ในปี 2562 ซึ่งนับจากนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศจีน Scala เป็นบริษัทในเครือของ STRATACACHE และมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลทั่วโลกมากว่า 30 ปี ทั้งยังเป็นแบรนด์ระดับแนวหน้าของ STRATACACHE ในยุโรปและเอเชีย การเข้าซื้อกิจการและการรีแบรนด์ Scala China ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้บริการของ STRATACACHE ทั่วโลก

แต่ยังจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งของ Scala และ STRATACACHE ทั่วโลกเช่นกัน ขณะเดียวกัน การประกาศเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ประจำประเทศอินเดีย ณ เมืองบังคาลอร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 และสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ประจำภูมิภาคในประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยังจะช่วยสนับสนุนพันธกิจของ STRATACACHE ที่มีต่อการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย