“เมนูอาหาร” ส่วนประกอบสำคัญที่ร้านอาหารทุกร้านจะขาดไม่ได้ เมนูอาหารที่น่าสนใจมักจะใช้เทคนิคในการออกแบบที่เน้นความโดดเด่นของการตกแต่ง ทั้งการจัดจานให้ดูน่าทาน การจัดวางเมนูเด่นๆ หรือเมนูแนะนำของร้านให้มองเห็นได้ง่ายที่สุด การเลือกใช้สีที่ชวนให้อยากทาน และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมายเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน

ก่อนการสั่งพิมพ์เมนูอาหาร ลูกค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการพิมพ์เมนูอาหารให้กับทางโรงพิมพ์ เพื่อที่ทางโรงพิมพ์จะสามารถเสนอราคาได้ถูกต้อง เนื่องจากการพิมพ์เมนูอาหารนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีราคาที่ต่างกัน โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งกับทางโรงพิมพ์เพื่อใช้ในการเสนอราคาเมนูอาหารมีดังนี้

1. ขนาด

การพิมพ์เมนูอาหารสามารถพิมพ์ได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องแจ้งขนาดที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น ต้องการพิมพ์เมนูอาหารขนาด A4 แนวตั้ง เป็นต้น

2. จำนวนหน้า

รูปแบบโดยทั่วไปของเมนูอาหารนั้นมีทั้งแบบที่เป็นแผ่นเดียว และแบบที่เป็นเล่ม กรณีที่ต้องการพิมพ์เมนูอาหารแบบเล่ม ลูกค้าจะต้องระบุจำนวนหน้าที่ต้องการให้ครบถ้วน เช่น ต้องการพิมพ์เมนูอาหารจำนวน 8 หน้ารวมปก

3. การเข้าเล่ม

การเข้าเล่มเมนูอาหารนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น มุงหลังคา ห่วงกระดูกงู ยึดหมุด หรือปีกผีเสื้อ ลูกค้าจะต้องแจ้งว่าต้องการให้เข้าเล่มเมนูอาหารแบบไหน โดยแต่ละแบบจะมีขั้นตอนในการพิมพ์และการออกแบบที่ไม่เหมือนกัน

4. จำนวนเล่ม

โดยทั่วไปแล้วจะสามารถสั่งพิมพ์เมนูอาหารได้แบบไม่มีขั้นต่ำ คือสามารถสั่งพิมพ์ได้ตั้งแต่จำนวนหนึ่งเล่มเป็นต้นไป ในกรณีที่ต้องการสั่งพิมพ์มากกว่าหนึ่งเล่ม ลูกค้าจะต้องระบุจำนวนที่ต้องการให้ชัดเจน

การแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เหล่านี้กับทางโรงพิมพ์ก่อนการสั่งพิมพ์ นอกจากจะช่วยให้พิมพ์งานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังทำให้สามารถคิดราคาเพื่อเสนอให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง เพราะรูปแบบของเมนูอาหารแต่ละแบบจะมีราคาที่ต่างกัน หากลูกค้าไม่ระบุข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน ทางโรงพิมพ์จะไม่สามารถเสนอราคาในการพิมพ์เมนูอาหารได้

รูปภาพ : pixabay.com