หนังสือรุ่น เป็นหนังสือที่เก็บทั้งความทรงจำ และเรื่องราวดี ๆ ในช่วงวัยเรียน ซึ่งหนังสือรุ่นจะเป็นหนังสือที่แทบทุกโรงเรียนจะจัดทำขึ้นเป็นประจำก่อนจะจบรุ่น เนื่องจากในหนังสือรุ่นจะประกอบไปด้วยรายชื่อและรูปภาพของเพื่อน ๆ ทุกคน เมื่อหยิบหนังสือรุ่นขึ้นมาดูกี่ครั้ง ก็จะทำให้หวนคิดถึงเรื่องราวในสมัยที่ยังเรียนอยู่ ดังนั้นการทำหนังสือรุ่น จึงต้องมีรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้หนังสือรุ่นที่สวยงาม และเป็นที่เก็บความทรงจำที่ดี

วันนี้เราจึงได้นำขั้นตอนก่อนการพิมพ์หนังสือรุ่น มาฝากทุกคน ว่าการทำหนังสือรุ่นให้ดีนั้น ต้องมีอะไรบ้าง เขียนอะไร ใส่ข้อมูลอะไร และเตรียมอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูขั้นตอนเหล่านี้กันเลย !

ใส่ข้อมูลอะไร และเตรียมอะไรบ้าง

1.กำหนดรูปแบบหนังสือ

ขั้นตอนแรกเริ่มจากกำหนดรูปแบบหนังสือ อยากให้หนังสือเป็นรูปเล่มแบบไหน โดยสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือรุ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนหน้าหนังสือ จำนวนเล่มที่ตีพิมพ์ ขนาดหนังสือ กระดาษที่ใช้ทำหนังสือ รวมไปถึงงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือรุ่น และที่สำคัญควรกำหนดระยะเวลาในการทำหนังสือด้วยเช่นกัน

2. กำหนดโครงร่างหนังสือ

ขั้นต่อมาคือการกำหนดโครงร่างหนังสือ อยากให้หนังสือมีข้อมูลอะไรบ้าง เช่น ประวัติโรงเรียน คำคม คำประกาศ คำอวยพร รูปรวมกิจกรรม รูปสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน รูปรวมรอบ และรูปนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้รวมไปถึงการใช้ธีมที่ต้องการ และการวางรูปแบบหน้าหนังสือ

3. การถ่ายภาพ

เมื่อกำหนดรูปแบบ และกำหนดโครงร่างของหนังสือเรียบร้อย ก็ทำการถ่ายภาพหมู่ และถ่ายภาพเดี่ยวตามที่ได้วางแผนไว้ หลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จ ให้เลือกภาพตามที่ต้อง และเลือกว่าจะใช้ทั้งหมดกี่ภาพ และรวบรวมต้นฉบับให้เสร็จเรียบร้อย

4. การทำอาร์ตเวิร์ค

เมื่อเก็บรูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทำอาร์ตเวิร์คตามที่ทุกคนได้ตกลงกันไว้ เมื่อทำอาร์ตเวิร์คเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งหนังสือตัวอย่างมาให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีการแก้ไข จะต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน แลปักหมุดหน้านั้น ๆ ให้ชัดเจน เพื่อทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

5. การสั่งพิมพ์

เมื่อทำการตรวจสอบหนังสือตัวอย่างเรียบร้อย หรือทำการแก้ไขเรียบแล้ว มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการอนุมัติหนังสือเข้าสู่กระบวนการพิมพ์จากโรงพิมพ์ ถือเป็นขั้นสุดท้ายในการออกแบบหนังสือรุ่น

การพิมพ์หนังสือรุ่น ถือเป็นการเก็บความทรงจำของเราในช่วงที่เป็นนักเรียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นการทำหนังสือรุ่นให้ดี การเลือกโรงพิมพ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ที่จะทำให้หนังสือรุ่นของเราสวยงามตามความต้องการ หากสนใจพิมพ์หนังสือรุ่น M.I.W. Services ยินดีให้บริการพิมพ์หนังสือรุ่นทุกรูปแบบโดยไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบหนังสือรุ่นให้มีสไตล์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ รับประกันงานพิมพ์คุณภาพด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย