ทำความรู้จักกับโรคเครียด โรคที่ใครก็เป็นได้

ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกเวลา แต่การรับมือหรือจัดการกับความเครียดของแต่ละคนนั้นต่างกัน บางคนอาจรับมือกับความเครียดได้ แต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้จนทำให้เกิดเป็นโรคเครียดที่ส่งผลเสียหลายอย่างตามมา