กระดาษที่เราใช้งานโดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ากระดาษที่ใช้งานมีแต่ขนาด A3 A4 A5 อย่างที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำที่เรียกว่า กระดาษมาตรฐานชุด A ซึ่งขนาดที่นิยมใช้มากที่สุดคือ A4 (210 × 297 มม.) แต่จริง ๆ แล้วยังมีขนาดของกระดาษมาตรฐานชุด B และ C อีกด้วย ดังนั้นจึงมี ชนิดของกระดาษต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน ISO 216 ทั้งหมด 3 ชุด คือ กระดาษมาตรฐาน A, B, และ C (นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 217 และ ISO 269)

ขนาดกระดาษ (Size of paper) แต่ละประเภท

ขนาดมาตรฐานชุด A 

 • A0   841 x 1189 มม.      33.11 x 46.81 นิ้ว
 • A1   594 x 841 มม.        23.39 x 33.11 นิ้ว
 • A2   420 x 594 มม.       16.54 x 23.39 นิ้ว
 • A3   297 x 420 มม.       11.69 x 16.54 นิ้ว
 • A4   210 x 297 มม.        8.27 x 11.69 นิ้ว
 • A5   148 x 210 มม.        5.83 x 8.27 นิ้ว
 • A6   105 x 148 มม.        4.13 x 5.83 นิ้ว
 • A7   74 x 105 มม.          2.91 x 4.13 นิ้ว
 • A8   52 x 74 มม.            2.05 x 2.91 นิ้ว
 • A9   37 x 52 มม.            1.46 x 2.05 นิ้ว
 • A10  26 x 37 มม.           1.02 x 1.46 นิ้ว

ขนาดมาตรฐานชุด A เป็นขนาดของกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้กันมาก กระดาษหัวจดหมาย หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ กระดาษชุดนี้ เริ่มด้วย AO มีขนาดความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 1 ตารางเมตรพอดี เพื่อเป็นการสะดวกต่อการคิดน้ำหนักเป็นกรัม หรือแกรม/ตารางเมตร

 

ขนาดมาตรฐานชุด B

 • B0   1000 x 1414 มม.      39.37 x 55.67 นิ้ว
 • B1   707 x 1000 มม.        27.83 x 39.37 นิ้ว
 • B2   500 x 707 มม.          19.68 x 27.83 นิ้ว
 • B3   353 x 500 มม.          13.90 x 19.68 นิ้ว
 • B4   250 x 353 มม.          9.84 x 13.90 นิ้ว
 • B5   176 x 250 มม.           6.93 x 9.84 นิ้ว
 • B6   125 x 176 มม.           4.92 x 6.93 นิ้ว
 • B7   88 x 125 มม.             3.46 x 4.92 นิ้ว
 • B8   62 x 88 มม.              2.44 x 3.46 นิ้ว
 • B9   44 x 62 มม.              1.73 x 2.44 นิ้ว
 • B10 31 x 44 มม.               1.22 x 1.73 นิ้ว

ขนาดมาตรฐานชุด B มักจะใช้กับงานโปสเตอร์ หนังสือ (ใช้กระดาษ B5) พาสปอร์ต ซองเอกสาร เป็นต้น B1 มีขนาดอยู่ระหว่าง A0 กับ A1 และให้มีระยะด้านสูงเท่ากับ 1 เมตร ทำให้ด้านกว้างเท่ากับ 0.707 เมตร ดังนั้น ขนาดของกระดาษชุด B จะมีด้านใดด้านหนึ่ง เป็นครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสี่ หรือหนึ่งในแปดของ 1 เมตรไปเรื่อย ๆ

ขนาดมาตรฐานชุด C

 • C0   917 x 1297 มม.        36.10 x 51.06 นิ้ว
 • C1   648 x 917 มม.          25.51 x 36.10 นิ้ว
 • C2   458 x 648 มม.         18.03 x 25.51 นิ้ว
 • C3   324 x 458 มม.         12.76 x 18.03 นิ้ว
 • C4   229 x 324 มม.         9.02 x 12.76 นิ้ว
 • C5   162 x 229 มม.          6.38 x 9.02 นิ้ว
 • C6   114 x 162 มม.           4.49 x 6.38 นิ้ว
 • C7   81 x 114 มม.              3.19 x 4.49 นิ้ว
 • C8   57 x 81 มม.               2.24 x 3.19 นิ้ว
 • C9   40 x 57 มม.              1.57 x 2.24 นิ้ว
 • C10 28 x 40 มม.              1.10 x 1.57 นิ้ว

ขนาดมาตรฐานชุด C มีไว้ใช้กำหนดขนาดของซองใส่เอกสาร ที่เลขเดียวกัน ชุด C จะใหญ่กว่าของ A แต่เล็กกว่าของ B ดังนั้น กระดาษจดหมาย A4 จะสามารถใส่ลงในซองขนาด C4 และซองขนาด C4 ก็จะใส่ลงในซอง B4 ได้พอเหมาะ

ความแตกต่างระหว่างขนาดกระดาษชนิด A, B, C

ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO/DIN ในขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว

แบบกระดาษชนิด Aแบบกระดาษชนิด Bแบบกระดาษชนิด C
ขนาดมิลลิเมตรนิ้วมิลลิเมตรนิ้วมิลลิเมตรนิ้ว
0841 × 118933.1 × 46.81000 × 141439.4 × 55.7917 × 129736.1 × 51.1
1594 × 84123.4 × 33.1707 × 100027.8 × 39.4648 × 91725.5 × 36.1
2420 × 59416.5 × 23.4500 × 70719.7 × 27.8458 × 64818.0 × 25.5
3297 × 42011.7 × 16.5353 × 50013.9 × 19.7324 × 45812.8 × 18.0
4210 × 2978.3 × 11.7250 × 3539.8 × 13.9229 × 3249.0 × 12.8
5148 × 2105.8 × 8.3176 × 2506.9 × 9.8162 × 2296.4 × 9.0
6105 × 1484.1 × 5.8125 × 1764.9 × 6.9114 × 1624.5 × 6.4
774 × 1052.9 × 4.188 × 1253.5 × 4.981 × 1143.2 × 4.5
852 × 742.0 × 2.962 × 882.4 × 3.557 × 812.2 × 3.2
937 × 521.5 × 2.044 × 621.7 × 2.440 × 571.6 × 2.2
1026 × 371.0 × 1.531 × 441.2 × 1.728 × 401.1 × 1.6

M.I.W. Services เป็นโรงพิมพ์ดิจิตอล ยินดีให้บริการงานพิมพ์ทุกรูปแบบทุกประเภท โดยไม่มีจำนวนจำกัด เรามีทีมกราฟิกที่จะช่วยออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ และเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์หนังสือ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย รับประกันงานพิมพ์คุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *