M.I.W. Group ร่วมออกบูธแสดงงานพิมพ์ ในงานอบรมบรรณาธิการรุ่นที่ 4

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือร่วมออกบูธแสดงผลงานพิมพ์ของบริษัท ในงานอบรมบรรณาธิการ รุ่นที่ 4 ของชมรมบรรณาธิการไทย ในหัวข้อ Printing on Demand