M.I.W. Group คว้า 2 รางวัลเหรียญทองแดง จากงาน Thai Print Awards 2020

M.I.W. Group คว้า 2 รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Award) จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 หรือ 14th Thai Print Awards 2020 จากสมาคมการพิมพ์ไทย