นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ปลูกทุเรียนหมอนทองป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน กว่า 50 ราย ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกว่า 3,000 ไร่

และส่งเสริมให้ชาวสวนเน้นคุณภาพทุเรียนให้มีมาตรฐาน สำหรับการจำหน่ายทุกผลต้องมีใบรับรองจากนายอำเภอหัวหิน เกษตรอำเภอ และเจ้าของสวน เนื่องจากทุเรียนป่าละอูมีรสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทำให้ผลผลิตมีราคาสูงกว่าทุเรียนหมอนทองจากแหล่งอื่น หลังจากหลายปีที่ผ่านมาได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ เป็นสินค้า GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขทะเบียน 5410075 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

หากมีผู้ใดแอบอ้างชื่อสินค้าทุเรียนป่าละอู เพื่อจำหน่ายปลีกในลักษณะแอบอ้าง ย้อมแมว หรือนำทุเรียนจากแหล่งอื่นไปแอบอ้างขายว่าเป็นทุเรียนหมอนทองของป่าละอู จะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้จำหน่ายทุเรียนทุกรายจะมีการติดบาร์โค้ด QR Code เพื่อยืนยันว่าเป็นทุเรียนหมอนทองป่าละอูของแท้ ปัจจุบันมีทั้งขายตรงให้ลูกค้าที่มาซื้อถึงสวนและการขายผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ หากสนใจสามารถสั่งซื้อกับทาง M.I.W. Food ได้ เป็นทุเรียนหมอนทองป่าละอุของแท้ ส่งตรงจากสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่โดยตรง มี QR Code สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สั่งซื้อทุเรียนหมอนทองป่าละอูกิโลกรัมละ 300 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ

ที่มา siamrath.co.th