บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดงาน “Jump into Imaginative Color Space” งานแสดงภาพถ่ายสีพิเศษจากช่างภาพฝีมือระดับโลก พร้อมเปิดตัวแท่นพิมพ์ดิจิทัลสี High Chroma รุ่นใหม่ล่าสุด AccurioPress C83HC อย่างเป็นทางการที่สามารถพิมพ์สี sRGB ได้

ภายในงานมีนักออกแบบ และช่างภาพไทยมืออาชีพระดับโลกเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในมุมมองของ “คัลเลอร์ เทรนด์และแพคเกจจิ้ง เทรนด์” ในปี 2019 ประกอบด้วย คุณนภนีรา รักษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดีดีไซน์ จํากัด เจ้าของหลายรางวัลจากทั่วโลก,นายวิศรุต อังคทะวานิช Photographer and Photo Retouched ผู้ถ่ายภาพปลากัดใน iPhone (ที่ 4 จากซ้าย), นายภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ อาจารย์ภาคการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน Landscape ระดับ โลก (ที่ 5 จากซ้าย) และนายธนานันท์ ทองประเสริฐ Production Print Pre-Post-Sales Support Manager Marketing Engineer Support (ที่1 จากซ้าย) และนายบุญรัตน์ เรืองขำ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายในงานด้วย ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ