7 วิธีจับสังเกตคนโกหก รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ!

การโกหกสามารถสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนให้คนอื่นได้ หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนโกหก ก็ควรต้องรู้จักที่จะสังเกตลักษณะหรือพฤติกรรมของคนเหล่านี้ไว้เพื่อระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ทำความรู้จัก “โรคหลอกตัวเอง” โรคที่ไม่ใช่แค่โกหกตัวเองไปวันๆ

โรคหลอกตัวเอง (Pathological Liar) เป็นอาการผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะพูดโกหกบ่อยกว่าคนปกติ โดยจะเริ่มจากการสร้างโลกที่มีแต่เรื่องโกหกและเข้าใจไปเองว่าเป็นเรื่องจริง นอกจากโกหกตัวเองแล้วยังโกหกคนอื่นให้เชื่อตาม โดยที่ตัวผู้ป่วยเองอาจไม่ได้มีเจตนา และไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังโกหกอยู่