บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลเหรียญทอง จากงานประกวดสิ่งพิมพ์ระดับเอเชีย Asian Print Awards 2020

งาน Asian Print Awards 2020 บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป ของเราสามารถคว้า 2 รางวัลเหรียญทอง (GOLD WINNER) โดยทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับ คือ งานพิมพ์ประเภท โปสเตอร์ และงานพิมพ์ประเภท เมนูอาหาร