ลักษณะเล็บบอกสุขภาพ ที่ทุกคนควรรู้!

เล็บ เป็นอวัยวะปกคุลมร่างกายชนิดหนึ่งที่พบบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้า ทั้ง 20 นิ้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเล็บไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง สี ความหนา ความบางนั้นสามารถบ่งบอกถึงเรื่องสุขภาพของเราได้ เล็บที่ผิดปกติไปจากเดิมเกิดได้จากหลายสาเหตุ คือ อาจเกิดจากการติดเชื้อ สารเคมีระคายเคือง มะเร็งหรือเกิดจากโรคทางกายอื่น ๆ ดั้งนั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะเล็บบอกสุขภาพ ที่ทุกคนควรรู้ มาฝากกันค่ะ