กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอนออนไลน์ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด-19

สำหรับใครที่ไม่รู้จะทำอะไรในช่วงที่ต้องอยู่บ้าน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดอบรมอาชีพออนไลน์  เปิดโอกาสให้ฝึกทักษะสายอาชีพผ่านเว็บไซต์ ทั้ง 15 อาชีพที่มีความสำคัญและตลาดมีความต้องการ

พนักงานประจำที่ตกงานช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำอย่างไรดี

การแพร่กระจายของ โรคโควิด-19  ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามต่างจังหวัด จึงทำให้มีการประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ทำให้คนจำนวนมากต้องตกอยู่ในสถานะ ผู้ว่างงาน หากใครที่อยู่ในระบบประกันสังคม รับการชดเชยจากการว่างงาน

กฏเหล็กของการทำงานในแบบ Work from Home

ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 บางองค์กรอนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน หรือ Work from home เพื่อพยายามลดการพบปะซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเสี่ยงการกระจายของเชื้อโรค