LG PuriCare เครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง ช่วยรับมือกับวิกฤตฝุ่นพิษ

แอลจีเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare สามารถฟอกอากาศและฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM 1.0 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ถึง 2.5 เท่า) ด้วยสมาร์ท เซ็นเซอร์ เพื่อการหายใจในบ้านที่สะอาดบริสุทธิ์