สอนลูกให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย

เด็กรุ่นใหม่หลายคนใช้เทคโนโลยีได้ดีกว่าผู้ใหญ่ แต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็ก วุฒิภาวะยังมีไม่มากพอที่จะเข้าใจว่าสิ่งไหนถูกหรือผิด พ่อแม่จึงควรสอนลูกให้รู้เท่าทันและเข้าใจการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา